Lærer

Lærere jobber i grunnskolen, ved videregående skoler, på folkehøgskoler og med voksenopplæring. 

Les mer om:

  • Barnehagelærer / førskolelærer - som oftest pedagogiske ledere i barnehager, men kan med tilleggsutdanning også undervise på småskoletrinnet 
  • Grunnskolelærer - lærer for grunnskolen (1.-10. klasse)
  • Faglærer - lærer med spesialkompetanse på enkeltfag
  • Adjunkt - lærer med utdanning på bachelornivå
  • Lektor - lærer med utdanning på masternivå
  • Pedagog

Med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk vil du stå sterkere rustet til å jobbe som lærer for elever med spesielle behov. Med fullført bachelor- eller mastergrad innenfor relevante skoleemner kan du også ta praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU). Det vil gi deg tittelen adjunkt eller lektor.

nbsp;

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no