Filolog

Filologi brukes om en rekke fagfelt innenfor språk og litteratur, men spesielt om studiet av eldre tekster i originalspråket. Filologens mål er å gå til kildene, og vil derfor arbeide med tekstene slik de en gang så ut, ikke bare i den originale språkformen, men også slik de ble overlevert i brev og håndskrifter før trykkekunsten.

I Norge blir filologi som oftest brukt om norrøn filologi (Norge og Island i middelalderen) og klassisk filologi (gresk og latin i antikken), men kan også brukes om andre språk og litteraturer.

Filologi omfatter flere disipliner, særlig språkvitenskap, litteraturvitenskap og kulturhistorie, men den enkelte filolog vil som regel ha sin styrke innenfor ett av disse områdene. Det er et ufravikeleg krav at filolgen må kunne arbeide selvstendig med kildene, og ikke basere seg på oversettelser.

Filologer jobber ofte med forskning eller undervisning, og vil derfor ofte være ansatt som forsker, lektor, professor eller andre stillinger. Noen arbeider også selvstendig med å gi ut eldre tekster i original eller i oversettelse.

Det finnes mange ulike studieretninger innenfor språk og litteratur både på bachelor- og masternivå.

Oversikt over språkvitenskapelig utdanning

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Etter- og videreutdanning
Etter å ha fullført mastergrad, kan du ta en doktorgrad ved et universitet eller høgskole.

Fiologer har allsidig kompentanse som er nyttig overalt hvor det jobbes med språk og tekst. Som filolog kan du jobbe ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Du kan også bli lektor i den videregående skole, jobbe på bibliotek, i offentlig forvaltning, i forlag eller på museum.

For å bli filolog må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må være interessert i litteratur og språk, ha et godt språkøre og god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du må være nysgjerrig og like å forske på ting.

Lønnsnivået for filologer avhenger av hvor du jobber, hvor mye utdanning du har, og hvor lenge du har jobbet.

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content