Sekretær

Sekretæren utfører administrativt arbeid, deriblant saksbehandling og daglige driftsoppgaver i et kontorfellesskap. Sekretæren har en støttefunksjon og er en viktig del av den daglige driften av en arbeidsplass.

Vanlige arbeidsoppgaver for sekretæren:

  • å svare på telefoner og epost
  • skrive brev, referater og andre dokumenter
  • utføre andre administrative oppgaver

Sekretæren bruker data daglig i sitt arbeid. Tekstbehandlingsverktøy og verktøy som databaser, regneark, presentasjonsverktøy og administrasjonsverktøy er viktig å kunne. Det forventes også at du har kunnskap om økonomistyring og regnskapsprogram.

I en del stillinger er det viktig å beherske fremmedspråk, spesielt engelsk. Både muntlig og skriftlig kommunikasjon er en viktig del av jobben. Enkel oversetting kan også være en arbeidsoppgave.

Sekretæren kan ha spesiell kompetanse innenfor et bestemt fagområde. En helsesekretær har god kunnskap om journalskriving og pasientbehandling, mens en advokatsekretær har god kunnskap om lover og rettsbegreper.

Sekretærer har ulik utdanningsbakgrunn. Noen har utdanning på videregående nivå eller fagskole, mens andre har høyere utdanning.

Videregående utdanning

Fagbrev i kontor- og administrasjonsfag er en fireårig utdanning med to år i videregående skole og to års opplæring i bedrift.

Utdanningsløpet ser slik ut:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): service og samferdsel
  • Videregående trinn 2 (Vg2): salg, service og sikkerhet
  • To års opplæring i en bedrift: kontor- og administrasjonsfaget

Etter fullført læretid og bestått fagprøve får man fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget.

Fagskole

Se beskrivelse og oversikt over utdanningssteder

Høyere utdanning

På universitet og høgskole kan særlig utdanning innenfor administrasjon være nyttig.

Se oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Med generell studiekompetanse kan du studere ved en høyskole eller et universitet.

Som sekretær kan du jobbe innenfor de fleste bransjer, både i stat og kommune og i det private næringsliv. Enkelte bransjer krever mer spesialisert kompetanse, og du kan da velge å utdanne deg til advokatsekretær, helsesekretær eller administrasjonssekretær.

En sekretær må være rask og nøyaktig og til enhver tid ha oversikt. Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning, og gode språkkunnskaper er en fordel.

Lønn varierer avhengig av arbeidssted og erfaring.

Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte sekretærer i offentlig administrasjon (statlig sektor) er 354 000 kroner. Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte sekretærer i varehandel (privat sektor) er 423 600 kroner (Kilde: SSB 2011).

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content