Prest

En prest holder gudstjenester og har ansvar for kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser.

Prest (teolog) er tittelen på en person som har en bestemt rolle i utføringen av en religions handlinger og ritualer. I Norge jobber de fleste prester i Den norske kirke. Andre trossamfunn bruker gjerne tittelen pastor i stedet for prest.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prest:

  • forberede og avholde gudstjenester
  • kirkelige handlinger som vielser, konfirmasjon, dåp og begravelser
  • samtaler med mennesker som skal gifte seg, døpe barna sine eller ha konfirmasjonsopplæring
  • ha fortrolige samtaler/sjelesorg med mennesker i ulike livssituasjoner
  • administrative oppgaver/kontorarbeid og møter i forskjellige råd og utvalg

En institusjonsprest, det vil si en prest som er ansatt ved en institusjon, har varierte arbeidsoppgaver etter behov. Sjelesorg for brukere, pårørende og ansatte er en vesentlig del av jobben. Institusjonsprestene utfører også de mer vanlige presteoppgavene.

Soknepresten leder kirketjenestene i et sokn. En sokneprest tilsettes av bispedømmerådet.

Kapellan-tittelen blir brukt om prester med spesielle oppgaver innen en menighet. Kapellanen er administrativt underlagt soknepresten.

For å bli prest må du ta embetseksamen i teologi, en såkalt cand. theol-grad og praktisk teologisk seminar. Dette er en utdanning som tar seks år og som til sammen gir 360 studiepoeng.

Oversikt over utdanning i teologi

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Sjekk studiesteder og poenggrenser på Samordna opptak

En prest arbeider som menighetsprest i en av de ca. 1200 menighetene i Den norske kirke, eller kan være ansatt i utdanningsinstitusjoner, fengsler, Forsvaret eller ved sykehus. Som prest kan du også arbeide utenlands i Sjømannskirken.

Vanlige stillingsbetegnelser er prost, sokneprest, kapellan, sjømannsprest, sykehusprest, studentprest, prostiprest, seniorprest, misjonsprest, domprost, biskop og spesialprost.

En prest arbeider med mennesker - alt fra personer som skal gifte seg til noen som får et dødsbudskap. Dette betyr at en prest møter mennesker i følelsesladde situasjoner, og må være flink til å lytte, skape tillit, ha evne til å tolke situasjoner, formidle budskap, ha innlevelsesevne og være omsorgsfull.

En prest må ha et personlig forhold til kirkens budskap.

Kapellaner og prostiprester tjener mellom 404 600 - 528 600 kroner. Sokneprester tjener mellom 509 300 - 692 800 kroner, mens domproster tjener mellom 593 500 - 898 200 kroner. (Kilde: Statens hovedtariffavtale 2010 - 2012).

Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger
Religionsvitenskap - bachelor
Religionsvitenskap - master