Megler

Meglere bidrar med forhandling og rådgivning mellom kjøpere og selgere, eller konfliktløsning mellom parter.
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger
Economics - master
Ledelse, innovasjon og marked - master
Samfunnsøkonomi - bachelor
Språk og økonomi - bachelor
Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master
Økonomi og administrasjon (Tromsø) - bachelor
Økonomi og administrasjon (Tromsø) - master (siviløkonom)