Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

NORDPLUS fagnettverk i medisin

Medisin i Norden:

Nettverket i medisin har som formål å koordinere og fremme utvekslingen av medisinstudenter ved nordiske universiteter og dermed styrke det nordiske fellesskapet. Utvekslingen kan finne sted på både teoretiske og kliniske kurser samt forskningsopphold. Koordinatorinstitusjonen er ansvarlig for å administrere bevilgningen, informasjonsformidling, møtearrangementer, rapportering og evaluering.

De enkelte universitetene har det akademiske ansvaret for utvekslingsoppholdene. Det faglige utviklingsarbeidet dreier seg stort sett om å avdekke nye muligheter for utveksling, å fremme gjensidigheten, samt å utvikle nye felles undervisningstilbud. Dessuten ønsker nettverket stadig å utvikle aktivitetene, for eksempel i form av et samarbeid med de baltiske landene og det nordvestlige Russland.

Nettverkskoordinator:

Annelie Hyllner.  E-post: annelie.hyllner@salhgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Kontaktpersoner UiT:

Elin Holm, Det helsevitenskapelige fakultet, E-post: elin.holm@uit.no, Tlf. + 47 776 45487, Kontor L8.106

Reidun Sundstrøm, Seksjon for internasjonalisering av studier, E-post: reidun.sundstrom@uit.no , Tlf. + 47 776 23286

Utveksling gjennom nettverket:

Søknadsprosedyren for studentutveksling er spesifisert her. I tillegg må studentene fylle ut et søknadsskjema om Nordplus stipend. Ta kontakt for å få søknadsskjemaet og mer informasjon.


Partneruniversiteter

Göteborgs universitet

Karolinska institutet

Linköpings universitet

Lunds universitet

Umeå universitet

Uppsala universitet

Københavns universitet

Syddansk universitet

Aarhus universitet

Helsingfors universitet

Kuopion yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Háskoli ÍslandsAnsvarlig for siden: Taija-Riitta Blencke
Sist endret: 10.11.2010


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no