Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Før du reiser:


1. Søk om bolig ved det utenlandske lærestedet

  

Mange av våre partneruniversiteter er behjelpelige med å finne bosted for utvekslingsstudenter, mens andre overlater dette til studentene selv. Informasjon om boligsøknad finner du oftest på universitetetenes sider for utvekslingsstudenter, eller du får informasjon direkte tilsendt fra partneruniversitetet sammen med opptaksbrevet.

Hvis du må finne bolig selv, kan det være greit å sjekke CasaSwap på adressen www.casaswap.com. Her kan du registrere deg om du ønsker å bytte bolig med en annen student. Prinsippet er enkelt: du bor i hans/hennes bolig mens han/hun bor i din. Tjenesten er gratis.


2. Organiser din reise - pass og visum

        


Utvekslingsstudenter er selv ansvarlige for å kjøpe flybilletter, samt forsikre seg om at de har gyldig pass og eventuelt visum før de reiser. Det kan være lurt å kjøpe en flybillett der hjemreisedatoen kan endres; man vet ikke på forhånd om det plutselig skulle bli nødvendig å reise hjem på kort varsel.

Studenter som skal studere utenfor Europa, må ofte søke om visum for å få studieopphold. Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land, og det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig slik at du vet hvilke dokumenter og skjemaer som trengs. Å søke visum er ditt eget ansvar - du bør kontakte det aktuelle lands ambassade/utenriksstasjon for oppdatert informasjon. 


3. Forsikre deg mot sykdom og ulykker

               

Du må selv påse at du er forsikret før du reiser. UiT er ikke ansvarlig for utgifter ved eventuell sykdom eller ulykke.

Studenter som reiser til universiteter i USA må være oppmerksomme på at de også kan bli nødt til å kjøpe helseforsikring gjennom vertsinstitusjonen. 


4. Vaksiner og helse

  

Dersom du skal til et land der det anbefales/kreves vaksiner, må du selv sørge for at du får de nødvendige vaksinene før du reiser. Rådfør deg med Vaksinasjonskontoret dersom du er i tvil om du trenger vaksiner i det landet du skal til. 

Folketrygden

Norske studenter i utlandet har rett til dekning av helsetjenester gjennom Folketrygden. Studenter som skal til EØS-land, bør søke om Europeisk helsetrygdkort. Se https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do for mer informasjon.   


5. Trygghet og råd fra norske myndigheter

  

Det hender at studenter reiser til land som er preget av uro og konflikt. Utenriksdepartementet har oversikt over situasjonen i ulike land og vil kunne hjelpe til med informasjon om utrygge områder. Dersom du har spørsmål i forhold til dette, kan det være lurt å ta kontakt med UD, eventuelt sjekke internettsidene http://www.landsider.no/traveladvice/. Norske myndigheter kan av og til fraråde at nordmenn reiser til spesielle områder, og slike beskjeder kan komme på kort varsel. 

Sjømannskirkens beredskap

Universitetet i Tromsø har inngått en tjenesteavtale med Sjømannskirken/Den Norske kirke i utlandet. På Sjømannskirkens nettsider http://www.sjomannskirken.no/ finner du god og oversiktlig beredskapsinformasjon. Velg Studenter på menyen til venstre, deretter Beredskap.

 

 Ansvarlig for siden: Ute Vogel
Sist endret: 21.10.2009


Del på Facebook
Viktige ting å tenke på:

Før du reiser

Mens du er der

Etter oppholdet


Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no