Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Internasjonalisering

Det juridiske fakultet vil i årene framover prioritere internasjonalisering innen utdanning og forskning.

For studentene vil det i første omgang bety en økt fokus på delstudier i utlandet. Alle studenter ved masterstudiet i rettsvitenskap oppfordres til å benytte seg av våre utvekslingsavtaler.

Fakultetet tilbyr forøvrig et engelskspråklig LL.M.-program innen havrett og har flere engelskspråklige valgfag ved Masterstudiet i rettsvitenskap.


Utveksling ved Det juridiske fakultet

Utvekslingsavtaler: Det juridiske fakultet
NORDPLUS fagnettverk
Reisebrev fra studenter som har vært på utveksling

Det juridiske fakultet har de siste årene etablert en rekke samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder. Våre studenter har gode muligheter til å dra på utveksling gjennom Nordplus- og Erasmus-programmene. Studentene kan også benytte våre bilaterale avtaler med universitet i Skottland, Wales, Australia, Russland og USA.


UiTs åpne utvekslingsavtaler

UiTs sentrale avtaler omfatter utvekslingsprogram som North2North, NORDPLUS Nordlys, Barentsplus og noen bilaterale avtaler. De fleste er åpne avtaler som er tilgjengelige for alle fagdisipliner.

Åpne utvekslingsavtaler -sortert etter land

 Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist endret: 21.02.2011


Del på Facebook
Kontakt:

Annikken Steinbakk
Internasjonal koordinator
Det juridiske fakultet

Tel. +47 776 46952
annikken.steinbakk@uit.no

Kontor:

Teorifagbygget hus 4
TEO-H4 4.418

_______________________


UiTs utvekslingsportefølje:

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no