Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Ledig stilling som utmarksforvalter i FeFo

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er et selvstendig rettssubjekt og forvalter FeFos grunn i Finnmark. Den utgjør 46 600 km2 eller ca 96 % av Finnmark fylke. FeFo er dermed landets største ikke offentlige grunneier. FeFo har hovedkontor i Lakselv og avdelinger i Alta og Vadsø, samt enmannskontorer i Karasjok, Nesseby og Kirkenes. Pr. dato er det 35 ansatte i virksomheten. FeFo ledes av et styre og er underlagt finnmarksloven.

Fast stilling som utmarksforvalter
Det er ledig fast stilling som utmarksforvalter ved hovedkontoret i Lakselv. Utmarksavdelingen har ansvaret for forvaltning av jakt, fiske, friluftsliv og skog på FeFogrunn. Avdelingen har 8 ansatte som har fordelt ansvaret for de ulike aktivitetene
mellom seg.
 
Stillingens innhold
Stillingen er underlagt leder for utmarksavdelingen. Stillingens innhold vil primært være
tilknyttet småviltforvaltning og daglig drift av småviltproduktet, herunder
informasjonsformidling og administrasjon av kortsalg, takseringer og fangstrapportering.
Nestlederfunksjon kan tillegges stillingen. Andre relevante oppgaver vil være oppsyn,
kontakt med brukerforeninger og oppgaver knyttet til de øvrige utmarksproduktene.
Oppgavene kan tilpasses ut fra søkers kompetanse. FeFo er en ung organisasjon og
endring i fordeling av oppgaver og ansvar kan komme. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Ønsket kompetanse
Rett person har gode faglige kvalifikasjoner og fortrinnsvis master/hovedfag innenfor
biologi eller naturforvaltning med kjennskap til og interesse for jakt og viltforvaltning. Du
er resultatorientert, har gode samarbeidsevner og er dyktig til å kommunisere både
muntlig og skriftlig. Det forutsettes kjennskap til aktuelle dataverktøy. Kjennskap til Finnmark og kunnskaper i samisk språk og kultur vil vektlegges. Vi vil også legge vekt på
serviceinnstilling og engasjement for arbeidet. Det er et mål å øke kvinneandelen i utmarksavdelingen. Kvinner oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi tilbyr faglig interessante arbeidsoppgaver, et godt faglig miljø og konkurransedyktige
lønnsvilkår i en av Finnmarks mest spennende organisasjoner.

Søknadsfristen er 15. april 2012. Søknad med utfyllende CV sendes til: post@fefo.no eller til FeFo, Postboks 133, 9811 Vadsø.

Kontaktperson: Leder utmarksavd. Einar J. Asbjørnsen, tlf 482 04 187. Mer om FeFo på: www.fefo.noAnsvarlig for siden: Lars Buseth
Sist endret: 21.03.2012


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no