Velkommen til Universitetet i Tromsø 

Fram til 12. juni er Studentsamfunnet Driv stedet for over 40 gratis eksamenskonserter fra studenter ved Musikkonservatoriet. 

Se lista over konserter 

Konsen.jpg  
Styret ved Høgskolen i Narvik har enstemmig besluttet å gå videre med den påbegynte fusjonsprosessen med UiT.