Universitetsstyret

Universitetsstyret er UiT høyeste organ. Styret består av tretten medlemmer og velges for fire år av gangen. Studentrepresentantene og representant for de midlertidig vitenskapelig tilsatte velges for ett år av gangen.


 

Det nye universitetsstyret

Medlemmer av universitetsstyret 2013-2017

Styret ledes av rektor. Universitetsdirektøren er sekretær for styret.

Styreleder: 

Rektor Anne Husebekk

Vara:

Prorektor Kenneth Ruud

Representanter for faste vitenskapelige ansatte:

Curt Rice
Tove Størdal
Bjørn Hersoug   

Vara: 

1. Hans-Kristian Hernes
2. Kristen Albert Ellingsen
3. Mariann Solberg

Representanter for midlertidig vitenskapelige ansatte (velges for ett år):

Rannveig Grøm Sæle

Vara:

Steinar Martin Paulsen

Representanter for teknisk/administrative ansatte:

Kjersti Dahle

Vara:

Gøril Johansen

Studentrepresentanter (velges for ett år):

 • Daniel Sørdahl
 • Christoffer Sommerstad
 • Isabell Pettersen

Vara for studentene (personlig):

 • Håvar Uhre Halvorsen
 • Vera Simonsen
 • Lene Oline Sedolfsen

Eksterne Styrerepresentanter: 

 • Herbjørg Valvåg, Stonglandseidet
 • Arvid Jensen, Rypefjord
 • Jan-Frode Janson, Tromsø
 • Anita Andersen Stenhaug, Harstad

Vara for eksterne styrerepresentanter (personlig):

 • Aina Borch, Lakselv
 • Magne Nicolaisen, Tromsø
 • Geir Johnsen, Tennevoll
 • Marit Helene Pedersen, Vadsø

Universitetsledelsen

Administrasjonen

 Ansvarlig for siden: Inger-Torill Bakke
Sist endret: 14.03.2014