/ UiT Norges arktiske universitet
 

Velkommen til Det juridiske fakultet

Bilde-av-Det-juridske-fakultet.jpg

Det juridiske fakultet skal bidra til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og gjennom å bidra til økt kompetanse om rettslige spørsmål. Fakultetet vil utnytte sin sentrale beliggenhet i nordområdene til å bygge kunnskap for å møte fremtidens utfordringer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom fakultetet og samarbeidspartnere.

En demokratisk rettsstat kjennetegnes av rettssikkerhet, åpen og kontrollert maktutøvelse, fri meningsdannelse og respekt for medborgernes rettigheter og menneskeverd. Dette er kjerneverdier som fakultetet ønsker å ivareta.

Rettssikkerhet og kompetanse - Strategiplan for Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet 2014-2020


Dersom man fullfører graden master i rettsvitenskap (evt. tidligere cand. jur.) ved fakultetet, har man muligheten til å registrere seg i fakultetes Alumninettverk.


Ansatte ved Det juridiske fakultet

Siste nyheter

Arctic review er nå tilgjengelig som open access tidsskrift på eget domene

(English version below)

Det juridiske fakultetet, Uit overtok etter avtale med grunnleggeren professor Øyvind Ravna,  ansvaret som utgiver av tidsskriftet Arctic Review on Law and Politics med virkning fra 1. januar 2015. Nå er det første nummeret ute som såkalt open access tidsskrift.
Les nyhetssaken

– Det gjøres mye godt arbeid

Uit_arsfest2015-4185.jpg
– At det settes av midler til dette, betyr at det jobbes på fakultetene med utdanningskvalitet, sier prodekan for utdanning ved Det juridiske fakultet, Markus Hoel Lie.
Les nyhetssaken

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det juridiske fakultet:


Vurderer du å søke opptak til juss med oppstart høsten 2015?
Søknadsfristen er 15. april, og her kan du lese mer om
hvordan det er å være student hos oss.

NORSIL – the Nordic Research Network for Sámi and Indigenous Peoples’ Law

Sted

Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. 

Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid;

Mandag til fredag - telefonen betjent fra 08.00 - 15.45, kontoret åpent fra 08.00-14.00.

Telefon: +47 77 64 41 97