/ UiT Norges arktiske universitet
 

Velkommen til Det juridiske fakultet

Bilde av Det juridske fakultet.jpg

Høsten 1984 startet Institutt for fiskerifag ved Universitetet i Tromsø opp med undervisning i 1. avdeling jus. Dette ble bygd videre ut i de påfølgende årene, og de første studentente ble uteksaminert som cand.jur. høsten 1989. I 1987 ble virksomheten skilt ut som egen enhet, Institutt for rettsvitenskap. Etter en omorganisering i 1997 fikk enheten betegnelsen Det juridiske fakultet.


Dersom man fullfører graden master i rettsvitenskap (evt. tidligere cand. jur.) ved fakultetet, har man muligheten til å registrere seg i fakultetes Alumninettverk.


Ansatte ved Det juridiske fakultet

Aktuelt

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det juridiske fakultet:

Sted

Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. 

Informasjonen er lokalisert på plan 3.