/ UiT Norges arktiske universitet
 

Velkommen til Det juridiske fakultet

Bilde av Det juridske fakultet.jpg

Det juridiske fakultet skal bidra til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og gjennom å bidra til økt kompetanse om rettslige spørsmål. Fakultetet vil utnytte sin sentrale beliggenhet i nordområdene til å bygge kunnskap for å møte fremtidens utfordringer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom fakultetet og samarbeidspartnere.

En demokratisk rettsstat kjennetegnes av rettssikkerhet, åpen og kontrollert maktutøvelse, fri meningsdannelse og respekt for medborgernes rettigheter og menneskeverd. Dette er kjerneverdier som fakultetet ønsker å ivareta.Rettssikkerhet og kompetanse - Strategiplan for Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet 2014-2020


Dersom man fullfører graden master i rettsvitenskap (evt. tidligere cand. jur.) ved fakultetet, har man muligheten til å registrere seg i fakultetes Alumninettverk.


Ansatte ved Det juridiske fakultet

Siste nyheter

Gode nyheter for tidskriftet Arctic Review!

GREAT NEWS FOR ARCTIC REVIEW and those who work with Arctic, High North, including indigenous people’s rights and law of the sea – Approved at LEVEL 2
Les nyhetssaken

UTLYSNING av to studentstipend innenfor same- og urfolksrett

Fakultetsstyret har tildelt to studentstipend à 50.000 kr innenfor same- og urfolksrett.   Søkere må opplyse ønsket tema for oppgave og bør legge ved en skisse til opplegg. For forslag til tema viser vi til fakultetets temabank.
Les nyhetssaken

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det juridiske fakultet:

Sted

Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. 

Informasjonen er lokalisert på plan 3.