/ UiT Norges arktiske universitet
 

Velkommen til Det juridiske fakultet

Bilde-av-Det-juridske-fakultet.jpg

Det juridiske fakultet skal bidra til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og gjennom å bidra til økt kompetanse om rettslige spørsmål. Fakultetet vil utnytte sin sentrale beliggenhet i nordområdene til å bygge kunnskap for å møte fremtidens utfordringer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom fakultetet og samarbeidspartnere.

En demokratisk rettsstat kjennetegnes av rettssikkerhet, åpen og kontrollert maktutøvelse, fri meningsdannelse og respekt for medborgernes rettigheter og menneskeverd. Dette er kjerneverdier som fakultetet ønsker å ivareta.

Rettssikkerhet og kompetanse - Strategiplan for Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet 2014-2020


Dersom man fullfører graden master i rettsvitenskap (evt. tidligere cand. jur.) ved fakultetet, har man muligheten til å registrere seg i fakultetes Alumninettverk.


Ansatte ved Det juridiske fakultet

Siste nyheter

Forskning til alle

COLOURBOX7442504.jpg
Stadig mer forskning ved UiT blir gjort tilgjengelig gjennom Open Access-løsninger. Nå kan et nytt vitenskapelig magasin ved UiT leses gratis på nett.
Les nyhetssaken

Advarer mot snarveier til jusstudiet

Dagens Næringsliv har satt fokus på de ulike studietilbud innen juss. Dersom du ønsker å bli jurist må du gjennomføre masterstudiet i rettsvitenskap som kun tilbys ved de juridiske fakultetene i Tromsø, Oslo og Bergen. Artikkelen finner du her.
Les nyhetssaken

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det juridiske fakultet:


Vurderer du å søke opptak til juss med oppstart høsten 2015?
Søknadsfristen er 15. april, og her kan du lese mer om
hvordan det er å være student hos oss.

NORSIL – the Nordic Research Network for Sámi and Indigenous Peoples’ Law

Sted

Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. 

Informasjonen er lokalisert på plan 3, og har følgende åpningstid;

Mandag til fredag - telefonen betjent fra 08.00 - 15.45, kontoret åpent fra 08.00-14.00.

Telefon: +47 77 64 41 97