/ UiT Norges arktiske universitet
 

Velkommen til Det juridiske fakultet

Bilde av Det juridske fakultet.jpg

Det juridiske fakultet skal bidra til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og gjennom å bidra til økt kompetanse om rettslige spørsmål. Fakultetet vil utnytte sin sentrale beliggenhet i nordområdene til å bygge kunnskap for å møte fremtidens utfordringer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom fakultetet og samarbeidspartnere.

En demokratisk rettsstat kjennetegnes av rettssikkerhet, åpen og kontrollert maktutøvelse, fri meningsdannelse og respekt for medborgernes rettigheter og menneskeverd. Dette er kjerneverdier som fakultetet ønsker å ivareta.Rettssikkerhet og kompetanse - Strategiplan for Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet 2014-2020


Dersom man fullfører graden master i rettsvitenskap (evt. tidligere cand. jur.) ved fakultetet, har man muligheten til å registrere seg i fakultetes Alumninettverk.


Ansatte ved Det juridiske fakultet

Siste nyheter

Do you want to know how it is to be at student at the Master of Laws in Law of the Sea-program?

Some of our former students have written about their experiences being students at the master program Master of Laws in Law of the Sea. 

If you are interested in the program, hopefully, you will find some answers here.
Les nyhetssaken

Current European trends in pre-trial procedures

Professor fra Det juridiske fakultet deltar i internasjonalt forskningsprosjekt.
Les nyhetssaken

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det juridiske fakultet:

Sted

Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. 

Informasjonen er lokalisert på plan 3.