/ UiT Norges arktiske universitet
 

Velkommen til Det juridiske fakultet

Bilde av Det juridske fakultet.jpg

Det juridiske fakultet skal bidra til økt rettsikkerhet i samfunnet ved å utdanne jurister og gjennom å bidra til økt kompetanse om rettslige spørsmål. Fakultetet vil utnytte sin sentrale beliggenhet i nordområdene til å bygge kunnskap for å møte fremtidens utfordringer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom fakultetet og samarbeidspartnere.

En demokratisk rettsstat kjennetegnes av rettssikkerhet, åpen og kontrollert maktutøvelse, fri meningsdannelse og respekt for medborgernes rettigheter og menneskeverd. Dette er kjerneverdier som fakultetet ønsker å ivareta.Rettssikkerhet og kompetanse - Strategiplan for Det juridiske fakultet, UiT - Norges arktiske universitet 2014-2020


Dersom man fullfører graden master i rettsvitenskap (evt. tidligere cand. jur.) ved fakultetet, har man muligheten til å registrere seg i fakultetes Alumninettverk.


Ansatte ved Det juridiske fakultet

Siste nyheter

Current European trends in pre-trial procedures

Professor fra Det juridiske fakultet deltar i internasjonalt forskningsprosjekt.
Les nyhetssaken

Åpnet for søknad om opptak til emnet JUR-6002 Barnerett

Det juridiske fakultet vil også våren 2015 tilby emnet JUR-6002 Barnerett.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Arrangement:

Alumnikonferansen 2014

Alumnikonferansen høsten 2014 finner sted fredag 31. oktober 2014.

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det juridiske fakultet:

Sted

Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. 

Informasjonen er lokalisert på plan 3.