/ UiT Norges arktiske universitet
 

VI FORMER FRAMTIDA I NORD

2011-UiT-500.jpg

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet

Aktuelt

The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants

Prosjektet ”The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants” (NOPPI) har som mål å undersøke effekt av tidlig individuelt tilpasset fysioterapi på for tidlig fødte barns bevegelsesutvikling frem til to år korrigert alder.

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det helsevitenskapelige fakultet:

Følg Helsefak på Facebook