/ UiT Norges arktiske universitet
 

VI FORMER FRAMTIDA I NORD

2011-UiT-500.jpg

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet

Aktuelt

Semesterstart Helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet ønsker alle studenter velkommen til et nytt studieår med et eget velkomstmøte 19. august kl. 13.00 - 14.00.

Mentalselvhjelp.no

Mentalselvhjelp.no (msh.no) er en samleside med oversikt over ulike e-hjelpemidler.

Enzymatisk rensing av sædceller for rettsgenetiske undersøkelser

Marthe Aune vil levere mastergradsoppgave i juni 2014. I dette prosjektet benyttes varmelabile enzymer for å effektivisere opprensing av DNA fra sæd for rettsgenetiske analyser. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med det Tromsøbaserte bioteknologifirmaet ArcticZymes.

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det helsevitenskapelige fakultet:

Følg Helsefak på Facebook