/ UiT Norges arktiske universitet
 

VI FORMER FRAMTIDA I NORD

2011-UiT-500.jpg

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet

Siste nyheter

IKT-suksess for sykepleierutdanninga

Catrine Norvik, crop.jpg
Den desentraliserte sykepleierutdanninga ved UiT har hatt stor suksess med å bruke IKT.
Les nyhetssaken

Praksis blant afrikanske løvebrøl

løvebrøl.jpg
Å ta ergoterapiutdanning kan faktisk inkludere afrikanske løvebrøl og krokodilleburger.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Arrangement:

Lørdagsuniversitetet: Fra underernæring til fedmebølge. Funn fra helseundersøkelsen SAMINOR.

Denne lørdagen er det senter for samisk helseforskning som har ordet. Foredraget faller innenfor Samisk uke. Ann Ragnhild Broderstad er faglig leder og vil legge fram de nyeste funn fra helseundersøkelsen i et historisk perspektiv. Broderstad er til daglig overlege ved sykehuset i Harstad. Helse- og livsstilsundersøkelsen er en del av den større helse- og levekårsundersøkelsen, SAMINOR, som første gang ble gjennomført i 2003 – 2004. En oppfølgende undersøkelse, SAMINOR 2, ble gjort ti år senere i 2012 – 2014. Dette er en unik helseundersøkelse gjennomført i Nord-Norge i områder med både samisk og norsk bosetting.
Prosjekt:

Barn som pårørende

Å vokse opp med foreldre som har psykiske vansker er en kjent risikofaktor for utvikling av psykiske vansker i barndom og ungdom.
Prosjekt:

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen gir oss viktig informasjon om hva som holder oss friske og hva som påvirker risikoen for å få vanlige alvorlige sykdommer. 40 051 personer har hittil deltatt.

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det helsevitenskapelige fakultet:

Følg Helsefak på Facebook

Nytt fra UiT helseblogg