/ UiT Norges arktiske universitet
 

VI FORMER FRAMTIDA I NORD

2011-UiT-500.jpg

Helsefak er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helsefag under ett tak. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning og gir oss muligheten til å utforme framtidas helsetjenester. Vi er opptatt av å møte samfunnets behov og jobber tett sammen med praksisfeltet i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet

Siste nyheter

Tromsøundersøkelsen og HUNT hedres

Foto: Lars Åke Andersen
– Gjennom disse undersøkelsene får vi unik kunnskap om folkesykdommer, livsstilssykdommer, helse og forebygging.
Les nyhetssaken

Applauderer UiTs plan om å utdanne leger i Finnmark

Finnmarkspakken 72 crop.jpg
Medisinstudenter ved UiT vil få mulighet til å ta siste del av utdanningen i Finnmark.
– Fantastisk, sier leder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Arrangement:

Workshop om arbeidshelse i nord

ISM/Helsefak, UIT og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN inviterer til workshop vedrørende økt satsing på arbeidshelse i fremtidens Nord-Norge.  Hensikten med workshopen er å styrke kontakten mellom aktuelle fagmiljøer og se på muligheten av å etablere et «senter for arbeidshelse i nord».
Prosjekt:

Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen gir oss viktig informasjon om hva som holder oss friske og hva som påvirker risikoen for å få vanlige alvorlige sykdommer. 40 051 personer har hittil deltatt.
Prosjekt:

Barn som pårørende

Å vokse opp med foreldre som har psykiske vansker er en kjent risikofaktor for utvikling av psykiske vansker i barndom og ungdom.

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Det helsevitenskapelige fakultet:

Følg Helsefak på Facebook