/ UiT Norges arktiske universitet
 

Gabrielsen, Marith


Seniorkonsulent
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet


Telefon: 776 60335
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : marith.gabrielsen@uit.no
Kontor/besøksadresse : Teknologibygget / 03-032
Funksjon : Studiekonsulent