/ UiT Norges arktiske universitet
 

Barabady, Javad


Professor
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet


Telefon: 776 60389
Mobil jobb / Mobil privat: / 99897174
Epost : javad.barabady@uit.no
Kontor/besøksadresse : M 222.4 / Strandvegen 8
Funksjon :