/ UiT Norges arktiske universitet
 

Person_Merethe_Haakonsen

Håkonsen, Merethe Berger


Rådgiver
Økonomiseksjonen


Telefon: 776 46899
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : merethe.haakonsen@uit.no
Kontor/besøksadresse : ADM B 257 / Administrasjonsbygget
Funksjon : Innkjøpssjef