/ UiT Norges arktiske universitet
 

Trine-Lise Larsen (Bredde: 180px)

Larsen, Trine Lise


Førstekonsulent
Institutt for språkvitenskap


Telefon: 776 44249
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : trine.lise.larsen@uit.no
Kontor/besøksadresse : SVHUM A 2028 / Svfak / Humfak bygget
Funksjon : Studiekonsulent (spansk, nordisk, tysk)

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for fagene nordisk, spansk og tysk. 

Ansvarsområder:

 • veiledning og oppfølging av studenter og studiesøkere
 • administrasjon av studieprogram og emner med fagene nordisk, spansk og tysk
 • planlegging og koordinering av timeplaner for alle emner knyttet nordisk, spansk og tysk
 • planlegging og avvikling av eksamen for alle emner knyttet nordisk, spansk og tysk
 • masteropptak, masterkontrakt
 • oppdatering og kvalitetssikring av studieprogram, emner og studieinformasjon på nett
 • innpassing av ekstern utdanning 
 • koordinator for Lektorutdanningen trinn 8 - 13
 • annen saksbehandling

Verv

 • Sekretær for Programstyret for bachelor i språk og økonomi
 • Representant for teknisk/administrativt ansatte i styret for Institutt for språkvitenskap