/ UiT Norges arktiske universitet
 

RogerJørgensenfotoJuneÅsheim

Jørgensen, Roger


Førsteamanuensis
Seksjon for kulturvitenskap


Telefon: 776 45077
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : roger.jorgensen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TMU A 233 / Tromsø Museum
Funksjon : Førsteamanuensis

Arbeider i CRIStin

 • Jørgensen, Roger. A Pomor Outpost at Kapp Lee, Svalbard. 2013 ISBN 978-83-934218-2-4.s 29 - 39.

 • Jørgensen, Roger. Bowles Bay, Goeshaven eller Gåshamna. En hvalfangststasjon i Hornsund på Svalbard. 2013 (XXXIV) ISBN 978-82-7142-064-2. ISSN 0085-7394.s 109 - 132.

 • Jørgensen, Roger. Forhistorisk jernproduksjon i Nord-Norge – få, enkeltstående eksperimenter eller toppen av et isfjell?. Portal forlag 2013 ISBN 9788292712979.s 73 - 82.

 • Jørgensen, Roger. The social and material context of the iron age blacksmith in North Norway :. Acta Borealia 2012; Volum 29 (1). ISSN 0800-3831.s 1 - 34.s doi: 10.1080/08003831.2012.678718.

 • Jørgensen, Roger. Prehistoric Iron Production in North Norway. Acta Archaeologica 2011; Volum 82 (1). ISSN 0065-101X.s 97 - 128.

 • Jørgensen, Roger. Archaeology on Svalbard past, present and future. Acta Borealia 2005 (Vol. 22, no. 1). ISSN 0800-3831.s 49 - 61.s doi: 10.1080/08003830510020370.

 • Jørgensen, Roger. The Iron Age of Arctic Norway. 2004 (7) ISBN 82-7142-035-6.s 22 - 33.

 • Bertelsen, Reidar; Jørgensen, Roger. Archaeological research on Svalbard and the preservation of historical monuments, a resource crisis?. Acta Borealia 1989; Volum 1. ISSN 0800-3831.s 5 - 9.

 • Jørgensen, Roger; Olsen, Bjørnar. Asbestkeramiske grupper i Nord Norge, 2100 f.Kr. - 100 e.Kr. Tromura. Kulturhistorie 1988; Volum 13. ISSN 0333-2802.

 • Jørgensen, Roger; Olsen, Bjørnar. Asbestkeramikk i Nordnorge. Finskt Museum 1987. ISSN 0355-1814.

 • Jørgensen, Roger. Velkomst, bakgrunn for workshopen. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014.

 • Storm, Dikka; Jørgensen, Roger. Workshop om Skjoldehamnfunnet. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.

 • Wickler, Stephen; Sommerseth, Ingrid; Jørgensen, Roger. Høyfjellsarkeologi i Nord-Norge. Spor etter fonnefangst på villrein. Snow Patch Archaeological Research Project (SPARC) brukermøte 2013-01-07 - 2013-01-08 2013.

 • Jørgensen, Roger. Hvordan sikret nordlendingene seg tilgang på jern i jernalderen og litt om hvorfor det ble slik?. Forskningsseminar ved TMU 2013-02-27 - 2013.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Rapport fra befaring av fjellfunn lokaliteter i Seiland nasjonalpark, vest Finnmark. 2013.

 • Jørgensen, Roger. Hvordan sikret nordlendingene seg tilgang på jern i jernalderen?. Forskning i fellesskap-Utmarksnettverket Workshop 2012-12-03 - 2012-12-04 2012.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Rapport fra registrering av kulturminner i Nord-Rekvika, Arnøya, Skjervøy kommune, Troms fylke. 2012.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Rapport fra fjellfunn befaring ved Blåisen, Narvik kommune, Nordland fylke. 2012.

 • Hultgreen, Tora; Jørgensen, Roger; Ahlquist, Aud. Russisk fangst på Svalbard. temporær utstilling 2005-02-01 - 2005-12-31 2005.

 • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.
 •