/ UiT Norges arktiske universitet
 

Monica-profilbilde.jpg

Hansen, Monica Kristin


Overingeniør
Seksjon for kulturvitenskap


Telefon: 776 45098
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : monica.hansen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TMU F 226 / Tromsø Museum
Funksjon : databasekoordinator, samlingsforvalter og arkivar

Biografiske data

Født 1974

Cand.philol. arkeologi, Universitetet i Tromsø 2006

Diverse feltarbeid 1995-2010

Vitenskapelig assistent/førstekonsulent ved Tromsø Museum 2002-2010 – arkeologiske samlinger og databaser

Arkivar ved Avdeling for personal og organisasjon, Universitetet i Tromsø, 2010-2012 – arkivansvarlig for Det helsevitenskapelige fakultet

Seniorkonsulent ved Tromsø Museum fra 2012 – samlingsforvalter og databaseansvarlig ved Seksjon for kulturvitenskap

Verv

Representant i MUSITs faggruppe for arkeologi (2012-)

Representant i museumsstyret ved Tromsø museum (2013-2017)

Vara tillitsvalgt for Norsk tjenestemannslag ved Tromsø museum (2013-)

Medlem i prosjektgruppe for implementering av intranett ved Universitetet i Tromsø (2013)

Representant i MUSITs faggruppe for etnografi (2014-)

 

Arbeider i CRIStin

  • Hansen, Monica Kristin. Da havet nådde Rhinland: et foredrag om graverte seler fra boplassen Gönnersdorf, 13,000 f.Kr. Populærvitenskapelig foredrag 2006-12-19 - 2006.

  • Hansen, Monica Kristin. Beyond seals. The representation of seals on engraved slate plaquettes from the Magdalenian site Gönnersdorf (Central Rhineland, Germany). (fulltekst) 2006.

  • Hansen, Monica Kristin. Svinesundprosjektet: Flateavdekking i inn- og utmark. Populærvitenskapelig foredrag 2004-04-23 - 2004.

  • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.

  • Hansen, Monica Kristin. Rapport for Tromsø Museum: Undersøkelse av anlegg på Steinbakken, Kvalsund k., Finnmark. 2004.

  • Hansen, Monica Kristin; Sørgaard, Kristine Orestad. Estetikk i steinalder. Temporær utstilling 2003-05-01 - 2003-10-31 2003.
  •