/ UiT Norges arktiske universitet
 

Monica.jpg

Hansen, Monica Kristin


Seniorkonsulent
Seksjon kulturvitenskap


Telefon: 776 45098
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : monica.hansen@uit.no
Kontor/besøksadresse : TMU F 234 / Tromsø Museum
Funksjon : samlingsforvalter og databaseansvarlig

Biografiske data

 • Født 1974
 • Cand. philol. i arkeologi, Universitetet i Tromsø, 2006
 • Diverse feltarbeid, 1995-2010
 • Vitenskapelig assistent/førstekonsulent ved Tromsø Museum 2002-2010 - arkeologiske samlinger og databaser/REVITA-prosjektet
 • Arkivar ved Avdeling for personal og organisasjon, Universitetet i Tromsø, 2010-2012 - arkivansvarlig for Det helsevitenskapelige fakultet
 • Seniorkonsulent ved Tromsø museum fra februar 2012 - kulturhistoriske samlinger og databaser

Verv

 • Representant i MUSITs faggruppe for arkeologi (2012-)
 • Representant i museumsstyret ved Tromsø museum (2013-2015)
 • Vara tillitsvalgt for Norsk tjenestemannslag ved Tromsø museum (2013-)
 • Medlem i prosjektgruppe for implementering av intranett ved Universitetet i Tromsø (2013)
 • Representant i MUSITs faggruppe for etnografi (2014-)

 

Arbeider i CRIStin

 • Hansen, Monica Kristin. Da havet nådde Rhinland: et foredrag om graverte seler fra boplassen Gönnersdorf, 13,000 f.Kr.. Populærvitenskapelig foredrag 2006-12-19 - 2006.
 • Hansen, Monica Kristin. Beyond seals. The representation of seals on engraved slate plaquettes from the Magdalenian site Gönnersdorf (Central Rhineland, Germany). (fulltekst) 2006.
 • Hansen, Monica Kristin. Svinesundprosjektet: Flateavdekking i inn- og utmark. Populærvitenskapelig foredrag 2004-04-23 - 2004.
 • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.
 • Hansen, Monica Kristin. Rapport for Tromsø Museum: Undersøkelse av anlegg på Steinbakken, Kvalsund k., Finnmark. 2004.
 • Hansen, Monica Kristin; Sørgaard, Kristine Orestad. Estetikk i steinalder. Temporær utstilling 2003-05-01 - 2003-10-31 2003. •