/ UiT Norges arktiske universitet
 

Tone Kristin ReiertsenfotouneÅsheim

Reiertsen, Tone KristinSeksjon naturvitenskap


Telefon: 776 45044
Mobil jobb / Mobil privat: / 91789880
Epost : tone.reiertsen@uit.no
Kontor/besøksadresse : TMU A 129A / Tromsø Museum
Funksjon : Stipendiat

Stillingsbeskrivelse:

Jeg er stipendiat og jobber med populasjonsdynamikk hos sjøfugler på Hornøya, som er en sjøfuglkoloni med tilknytning til Barentshav-systemet. Målet med mitt doktorgradsprosjekt er å forstå hvordan miljøvariasjon (næring og klima) påvirker demografiske trekk (reproduksjon og overlevelse) og bestandstrender hos hhv lunde, lomvi og krykkje. Disse resultatene skal så, i tilknytning til tidsseriedata, benyttes for å modellere effektene av miljø- og klimavariasjon på sjøfuglbestander. På den måten kan en gi prediksjoner for hvor sårbare bestandene er for fremtiden.

 I am a phd-student, working on population-dynamic in seabirds at Hornøya, which is a seabird colony with a strong connetion to the Barents-sea system. The general objective of my project is to look at the mechanism by which climatic and environmental variations affect the demographic parameters (survival, reproduction) and population-trends in three seabird species (common guillemot, kittiwake and atlantic puffin). The results will then be used to model the effects of environmental and climatic variations on seabird-populations by PVA models, and then make predictions for the future for these populations.

Forskningsinteresser

Økologi, populasjonsdynamikk, klima-variasjoner, evolusjon, livshistorietrekk, lomvi, krykkje, lunde, Svarthvit fluesnapper

Ecology, population-dynamic, climatic variations, evolution of life history traits, common guillemot, kittiwake, atlantic puffin, pied flycatcher

Arbeider i CRIStin

 • Ponchon, A.; Grémillet, D.; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, Kjell E; Barrett, Robert T.; Reiertsen, Tone Kristin; McCoy, K.D.; Tveraa, Torkild; Boulinier, T.. When things go wrong: intra-season dynamics of breeding failure in a seabird. Ecosphere 2014; Volum 5 (1). ISSN 2150-8925.s doi: 10.1890/ES13-00233.1.
 • Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Lorentsen, Svein-Håkon; Systad, Geir Helge; Myksvoll, Mari Skuggedal. The decline of Norwegian kittiwake populations: modelling the role of ocean warming.. Climate Research (CR) 2014; Volum 60. ISSN 0936-577X.s 91 - 102.s doi: 10.3354/cr01227.
 • Kristensen, Ditte Lyngbo; Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone Kristin; Moum, Truls Borg; Barrett, Robert T; Jenni-Eiermann, Susanne. Are female offspring from a single-egg seabird more costly to raise?. Behavioral Ecology 2013; Volum 24 (1). ISSN 1045-2249.s 136 - 143.s doi: 10.1093/beheco/ars144.
 • Erikstad, Kjell E; Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone Kristin; Bustnes, Jan Ove; Strøm, Hallvard. Persistent organic pollution in a high- Arctic top predator: sex-dependent thresholds in adult survival. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2013; Volum 280 (1769). ISSN 0962-8452.s doi: 10.1098/rspb.2013.1483.
 • Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone Kristin; Barrett, Robert; Vikebø, Frode Bendiksen; Sandvik, Hanno. Seabird-fish interactions: the fall and rise of a common guillemot Uria aalge population. Marine Ecology Progress Series 2013; Volum 475. ISSN 0171-8630.s 267 - 276.s doi: 10.3354/meps10084.
 • Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell E; Barrett, Robert T; Sandvik, Hanno; Yoccoz, Nigel. Climate fluctuations and differential survival of bridled and non-bridled Common Guillemots Uria aalge. Ecosphere 2012; Volum 3 (6). ISSN 2150-8925.s 1 - 15.s doi: 10.1890/ES12-00031R.
 • Erikstad, Kjell Einar; Moum, Truls; Bustnes, Jan Ove; Reiertsen, Tone Kristin. High levels of organochlorines may affect hatching sex ratio and hatchling body mass in arctic glaucous gulls. Functional Ecology 2011; Volum 25 (1). ISSN 0269-8463.s 289 - 296.s doi: 10.1111/j.1365-2435.2010.01771.x.
 • Erikstad, Kjell Einar; Bustnes, Jan Ove; Lorentsen, Svein-Håkon; Reiertsen, Tone Kristin. Sex ratio in lesser black-backed gull in relation to environmental pollutants. Behavioral Ecology and Sociobiology 2009; Volum 63 (6). ISSN 0340-5443.s 931 - 938.s doi: 10.1007/s00265-009-0736-3.
 • Burr, Zofia; Varpe, Øystein; Anker-Nilssen, Tycho; Erikstad, Kjell Einar; Barrett, Robert; Moe, Børge; Bech, Claus; Descamps, Sebastien; Lorentsen, Svein-Håkon; Christensen-Dalsgaard, Signe; Reiertsen, Tone. Breeding later at higher latitudes: seabird phenology along a latitudinal gradient from the Norwegian to the Barents Sea. 12th International Conference of the Seabird Group 2014-03-21 - 2014-03-23 2014.
 • Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone Kristin; Barrett, Robert; Vikebø, Frode Bendiksen; Sandvik, Hanno. Erratum: Seabird–fish interactions: the fall and rise of a common guillemot Uria aalge population. Marine Ecology Progress Series 2013; Volum 481. ISSN 0171-8630.s 305 - 305.
 • Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell E; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Lorentsen, Svein-Håkon; Systad, Geir Helge; Myksvoll, Mari Skuggedal. The role of ocean warming in the decline of kittiwakes in Norway. 43rd Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland 2013-09-09 - 2013-09-13 2013.
 • Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell E; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Lorentsen, Svein-Håkon; Systad, Geir Helge; Myksvoll, Mari Skuggedal. Klimaets betydning for bestandsendringer hos krykkje. SEAPOP seminar 2013 2013-04-10 - 2013-04-11 2013.
 • Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone Kristin; Barrett, Robert; Vikebø, Frode Bendiksen; Sandvik, Hanno. Temporal variation in fish abundance affects seabird populations: cod–guillemot interactions in the Barents Sea. 36th Annual Larval Fish Conference (sammendrag) 2012-07-02 - 2012-07-06 2012.
 • Reiertsen, Tone Kristin; Barrett, Robert; Erikstad, K.E.. Climate, fish stocks and fisheries and their effect on the long-term population trends in the black-legged kittiwake. 11th Intern. Seabird Group Conference 2011-09-02 - 2011-09-04 2011.
 • Reiertsen, Tone Kristin; Barrett, Rob; Erikstad, Kjell Einar. Temporal variation in common guillemot populations; Linking demography to environmental factors.. World Seabird Conference 2010-09-07 - 2010-09-11 2010.
 • Erikstad, Kjell Einar; Reiertsen, Tone Kristin. Vil våre sjøfugler overleve?. Ottar 2010 (5). ISSN 0030-6703.s 82 - 90.
 • Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser. 2007. •