/ UiT Norges arktiske universitet
 

AnsattKarlMagnusFossan

Fossan, Karl Magnus


Overingeniør
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet


Telefon: 776 60362
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : karl.magnus.fossan@uit.no
Kontor/besøksadresse : Teknologibygget / 02-037
Funksjon : E-lab/Dataanalyse og sensorteknologi