/ UiT Norges arktiske universitet
 

Krogstad, Marit


Seniorkonsulent
Fysikk og teknologi


Telefon: 776 45670
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : marit.krogstad@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TEK 3-037 / Teknologibygget
Funksjon : Seniorkonsulent/ Administrasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • Attestant
  • Bilagsbehandling
  • Reiseoppgjør
  • Variabellønn//honorar/refusjoner
  • Ordregrunnlag/fUtgående faktura
  • Regnskap/oppfølging
  • Innkjøpsansvarlig
  • Rekvirent/innkjøpsattestant
  • Andre administrative oppgaver