/ UiT Norges arktiske universitet
 

Krogstad, Marit


Seniorkonsulent
Fysikk og teknologi


Telefon: 776 45670
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : marit.krogstad@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TEK 3-037 / Teknologibygget
Funksjon : Seniorkonsulent/ Administrasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • Bilagsbehandling IFT og TGO
  • Reiseoppgjør IFT og TGO
  • E-lønn/honorar/refusjoner
  • Ordregrunnlag/fakturering
  • Regnskap/oppfølging
  • Innkjøpsansvarlig
  • Rekvirent/innkjøpsattestant
  • Andre administrative oppgaver