/ UiT Norges arktiske universitet
 

Sissel-Hansen-bilde.jpg

Hansen, Sissel


Seniorrådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak


Telefon: 776 46597
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : sissel.hansen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : REALF A 169 / Realfagsbygget
Funksjon : Seniorrådgiver forskerutdanning

Stillingsbeskrivelse:

Saksbehandling for Forskerutdanningsutvalget (FU), deriblant

 • Opptak til ph.d.-studiet
 • Vurdering av utenlandsk utdanning
 • Endelig godkjenning av opplæringsdel
 • Godkjenning av bedømmelseskomiteer
 • For- og etterarbeid i forbindelse med innlevering av avhandlinger og disputas

Vedlikehold og oppdatering av studentdatabase, FS

Biografiske data

Cand. scient. i kjemi, Universitetet i Tromsø, 1988.

Dr. scient. i kjemi, Universitetet i Tromsø, 1993.

1994 - 1998 Forsker ved Institutt for kjemi, UiT.

1998 - 2000 Førstekonsulent ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiT.

2001 - 2005 Kontorsjef ved Institutt for kjemi, UiT.

2005 - dd Rådgiver/ seniorrådgiver ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT.

Arbeider i CRIStin

 • Bakken, Anne Kjersti; Brandsæter, Lars Olav; Eltun, Ragnar; Hansen, Sissel; Mangerud, Kjell; Pommeresche, Reidun; Riley, Hugh. Effect of tractor weight, depth of ploughing and wheel placement during ploughing in an organic cereal rotation on contrasting soils. (omtale) Soil & Tillage Research 2009; Volum 103 (2). ISSN 0167-1987.s 433 - 441.s doi: 10.1016/j.still.2008.12.010.

 • Yang, Zhihui; Singh, Bal Ram; Hansen, Sissel. Aggregate associated carbon, nitrogen and sulfur and their ratios in long-term fertilized soils. Soil & Tillage Research 2007; Volum 95. ISSN 0167-1987.s 161 - 171.

 • Yang, Zhihui; Singh, Bal Ram; Hansen, Sissel; Hu, Zhengyi; Riley, Hugh. Aggregate associated sulfur fractions in long-term (> 80 years) fertilized soils. Soil Science Society of America Journal 2007; Volum 71 (1). ISSN 0361-5995.s 163 - 170.

 • Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid; Hansen, Sissel. Factors affecting the concentration of Zn, Fe and Mn in herbage from organic farms and in relation to dietary requirements of ruminants. Acta Agriculturae Scandinavica - Section B 2005; Volum 55 (2). ISSN 0906-4710.s 131 - 142.

 • Bleken, Marina Azzaroli; Steinshamn, Håvard; Hansen, Sissel. High Nitrogen Costs of Dairy Production in Europe: Worsened by Intensification. Ambio 2005; Volum 34 (8). ISSN 0044-7447.s 598 - 606.

 • Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Strøm, Turid; Hansen, Sissel; Singh, Bal Ram; Bernhoft, Aksel. Status of selenium and vitamin E on Norwegian organic sheep and dairy cattle farms. Acta agriculturae Scandinavica. Section A, Animal science 2005; Volum 55 (1). ISSN 0906-4702.s 40 - 46.

 • Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid; Hansen, Sissel; Bernhoft, Aksel. Copper, molybdenum and cobalt in herbage and ruminants from organic farms in Norway. Acta agriculturae Scandinavica. Section A, Animal science 2005; Volum 55 (1). ISSN 0906-4702.s 21 - 30.

 • Steinshamn, Håvard; Bleken, Marina Azzaroli; Hansen, Sissel. Lite nitrogentap fra mjølkegarder som baserer seg på egen fôrproduksjon. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden 2004 (2). ISSN 1400-8688.s 3 - 6.

 • Bleken, Marina Azzaroli; Hansen, Sissel; Steinshamn, Håvard. The nitrogen efficiency of dairy production is determinedby the production intensity of the system. ? 2004; Volum 9.s 672 - 674.

 • Sitaula, Bishal K.; Hansen, Sissel; Sitaula, Ileana Bonilla; Bakken, Lars R.. Methane oxidation potentials and fluxes in agricultural soil: Effects of fertilisation and soil compaction. Biogeochemistry 2000; Volum 48. ISSN 0168-2563.s 323 - 339.

 • Sitaula, Bishal K.; Hansen, Sissel; Sitaula, J.I.B.; Bakken, Lars R.. Effects of soil compaction on N2O emission in agricultral soil. Chemosphere - Global Change Science 2000; Volum 2. ISSN 1465-9972.s 367 - 371.

 • Smith, Keith A.; Dobbie, Karen E.; Ball, Bruce C.; Bakken, Lars R.; Sitaula, Bishal K.; Hansen, Sissel; Brumme, R.; Borken, W.; Christensen, S.; Prieme, A.; Fowler, D.; Klemedtsson, L.. Oxidation of atmospheric methane in Northern European soils, comparson with other ecosystems, and uncertainties in the global terrestrial sink. Global Change Biology 2000; Volum 6. ISSN 1354-1013.s 791 - 803.

 • Hansen, Sissel; Hough, Edward; Andersen, Kjell. Purification, crystallization and preliminary X-ray studies of two isoforms of Rubisco from Alcaligenes eutrophus. ? 1999; Volum 55.s 310 - 313.

 • Hansen, Sissel; Hough, Edward; Andersen, Kjell. Purification, crystallization and preliminary X-ray studies of two isoforms of Rubisco from Alcaligenes eutrophus. ? 1999; Volum 55.s 310 - 313.

 • Hansen, Sissel; Burkow, Valentina; Hough, Edward; Andersen, Kjell. The crystal structure of rubisco from Alcaligenes eutrophus reveals a novel central eight-stranded beta-barrel formed by beta-strands from four subunits. Journal of Molecular Biology 1999; Volum 288 (4). ISSN 0022-2836.s 609 - 621.

 • Breland, Tor Arvid; Hansen, Sissel; Ottow, J.C.G.. Comparison of the difference method and 15N technique for studying the fate of nitrogen from plant residues in soil. Biology and Fertility of Soils 1998; Volum 26 (3). ISSN 0178-2762.s 164 - 168.

 • Ball, B. C.; Smith, K.A.; Klemetdtsson, L.; Brumme, R.; Sitaula, Bishal K.; Hansen, Sissel; Prieme, A.; MacDonald, J.; Horgan, G.W.. The influence of soil gas transport properties on methane oxidation in a selection of northern European soils. ? 1997; Volum 102 (D19).s 23309 - 23.

 • Breland, Tor Arvid; Hansen, Sissel. Nitrogen mineralization and microbial biomass as affected by soil compaction. ? 1996; Volum 28 (04.mai).s 655 - 663.

 • Hansen, Sissel; Bleken, Marina Azzaroli; Sitaula, Bishal K.. Effect of soil compaction and fertilization practise on N2O emission and CH4 oxidation. Organic Agriculture and Climate Change (omtale) 2008-04-17 - 2008-04-18 2008.

 • Bleken, Marina Azzaroli; Hansen, Sissel; Steinshamn, Håvard; Lund, Mogens. De-coupling feed- from Organic animal production blows up N-emissions. 2007 (Vol 3 nr 2).s 199 - 200.

 • Hansen, Sissel; Bleken, Marina Azzaroli; Løes, Anne-Kristin; Govasmark, Espen; Øgaard, Anne Falk; Breland, Tor Arvid. Sustainable nutrient supply of organic farming challenged by specialisation. 2007 (2).s 193 - 194.

 • Hansen, Sissel; Bleken, Marina Azzaroli; Løes, Anne-Kristin; Govasmark, Espen; Øgaard, Anne Falk; Breland, Tor Arvid. Sustainable nutrient supply of organic farming challenged by specialisation. NJF 23rd Congress 2007: Trends and perspectives in agriculture 2007-06-26 - 2007-06-29 2007.

 • Singh, Bal Ram; Yang, Zhihui; Hansen, Sissel. Aggregate Associated Sulphur Fractions in Soils under Long-Term Fertilization Experiment. World Congress of Soil Science, Frontiers of Soil Science. 2006-07-09 - 2006-07-15 2006.

 • Hansen, Sissel; Bleken, Marina Azzaroli; Sitaula, Bishal K.. Effekt av gjødsling og kjørebelastning på lystgassproduksjon. (omtale) Grønn forskning 2005; Volum 9 (2). ISSN 1503-5131.s 148 - 152.

 • Hansen, Sissel; Bleken, Marina Azzaroli; Sitaula, Bishal K.. Effekt av gjødsling og kjørebelastning på lystgassproduksjon. Plantemøtet Østlandet 2005-02-09 - 2005-02-10 2005.

 • Bleken, Marina Azzaroli; Steinshamn, Håvard; Hansen, Sissel. Ekstensivt er effektivt - Eksempel frå nitrogenutnytting i mjølkeproduksjonen. Husdyrforsøksmøtet 2005 2005-02-07 - 2005-02-08 2005.

 • Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Strøm, Turid; Hansen, Sissel. Mikromineralinnhold in jord og planter - mikromineralforsyning til drøvtyggere i økologisk landbruk. Plantemøtet Østlandet 2004 2004-02-11 - 2004-02-12 2004.

 • Steinshamn, Håvard; Bleken, Marina Azzaroli; Hansen, Sissel. Nitrogentap frå mjølkegardar – intensiteten bestemmer. Økologiske fagdager. Norsk senter for økologisk landbruk og Møre og Romsdal fylke 2004-09-09 - 2004-09-09 2004.

 • Bleken, Marina Azzaroli; Hansen, Sissel; Steinshamn, Håvard. The nitrogen efficiency of dairy production is determined by the production intensity of the system. Land Use Systems in Grassland Dominated Regions. 20th General Meeting of the European Grassland Federation 2004-06-21 - 2004-06-24 2004.

 • Strøm, Turid; Hansen, Sissel; Govasmark, Espen; Steen, Arvid. Mineralinnholdet i planter og mineralforsyninga til drøvtyggere i økologisk landbruk. Kvithamardagene 2003 Plantemøtet Midt-Norge 2003-02-18 - 2003-02-19 2003.

 • Bleken, Marina Azzaroli; Hansen, Sissel; Steinshamn, Håvard. Extensive dairy production systems are more nitrogen efficient. Skjervold internasjonal symposium "Early harvested forage in milk ans meat production" 2003-10-23 - 2003-10-23 2003.

 • Bleken, Marina Azzaroli; Hansen, Sissel; Steinshamn, Håvard. The nitrogen efficiency of dairy production is determined by the production intensity of the system. Nordic Association of Agricultural Scientists 22nnd Congress, 2003-07-01 - 2003-07-04 2003.

 • Govasmark, Espen; Strøm, Turid; Steen, Arvid; Bakken, Anne Kjersti; Hansen, Sissel. Content of trace elements in herbage as influenced by soil and climatic conditions at 28 Norwegian organic farms. NJF's 22nd Congress 2003-07-01 - 2003-07-04 2003.

 • Strøm, Turid; Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Hansen, Sissel. Mineral nutrient contents in plants and the nutrient supply for ruminants in organic agriculture. Geomedical Aspects of Organic farming 2003-10-16 - 2003-10-17 2003.

 • Strøm, Turid; Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Hansen, Sissel. Mineral supply for ruminants in organic agriculture. NJF's 22 Congress. Nordic Agriculture in Global Perspective. (omtale) 2003-07-01 - 2003-07-04 2003.

 • Strøm, Turid; Govasmark, Espen; Steen, Arvid; Hansen, Sissel. Mineraler i jord og planter - mineralforsyninga til drøvtyggere i økologisk landbruk. økologisk landbruk NORSØKs fagdag 2003 2003-10-22 - 2003-10-22 2003.

 • Breland, Tor Arvid; Hansen, Sissel. Reduced N mineralization in compacted soil due to physical protection of organic materials. Soil Tillage and Biology. NJF seminar no. 286 1999.

 • Sitaula, Bishal K.; Sitaula, J.I.B.; Bakken, Lars R.; Hansen, Sissel; Låg, Jul. Agricultural practices influencing soil mineral N and N2O emission. Some geomedical consequences of nitrogen circulation processes e NPK fertilised treatment than the other treatment combinations. High soil moisture, and 1999.

 • Lund, Martin; Valde, Ketil; Hansen, Sissel. Høsteteknikk i eng - resultat fra et treårig forsøk. 1998 ISBN 82-7687-067-8.

 • Hansen, Sissel. Structure Determination of Rubisco from Alcaligenes Entrophus. Landsmøte, Norsk Kjemisk Selskap 1997-10-01 - 1997-10-01 1997.

 • Hansen, Sissel. Protein Engineering of Cutinase from Fusarium Solair. NBS Kontaktmøte 1997 + Landsmøte i NKS 1997 1997-01-01 - 1997-01-01 1996.





 •