/ UiT Norges arktiske universitet
 

Elin Rønningen (Bredde: 180px)

Rønningen, Elin


Førstekonsulent
Institutt for kultur og litteratur


Telefon: 776 44263
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : elin.ronningen@uit.no
Kontor/besøksadresse : SVHUM A 2019 / Svfak / Humfak bygget
Funksjon : Studiekonsulent (allmenn litteraturvitenskap, medie- og dokumentasjonsvitenskap, kjønnsstudier, gresk og latin)

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for fagene:
- allmenn litteraturvitenskap
- medie- og dokumentasjonsvitenskap
- gresk og latin
- kjønnsstudier

 Ansvarsområder:

  • redigering av emne- og programbeskrivelser
  • rekruttering
  • saksbehandling
  • studieveiledning
  • nettpublisering
  • eksamensarbeid
  • opptaksarbeid
  • timeplanlegging

Sekretær i Programstyret for kjønnsstudier

Representant for teknisk/administrativt ansatte i styret for Institutt for kultur og litteratur

CV

Mastergrad i kunstkritikk og kulturformidling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Bachelorgrad i medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Musikkvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)