/ UiT Norges arktiske universitet
 

Elin-Rønningen-Bredde-180px-

Rønningen, Elin


Førstekonsulent
Institutt for kultur og litteratur


Telefon: 776 44263
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : elin.ronningen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : SVHUM A 1016 / Svfak / Humfak bygget
Funksjon : Studiekonsulent (allmenn litteraturvitenskap, medie- og dokumentasjonsvitenskap og kjønnstudier)

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for fagene:
- allmenn litteraturvitenskap
- medie- og dokumentasjonsvitenskap
- kjønnsstudier

 Ansvarsområder:

  • studieveiledning
  • redigering av emne- og programbeskrivelser
  • rekruttering
  • praksiskonsulent

  • saksbehandling

  • nettpublisering
  • eksamensarbeid

  • opptaksarbeid
  • timeplanlegging

Sekretær i Programstyret for kjønnsstudier

Representant for teknisk/administrativt ansatte i instituttstyret ved Institutt for kultur og litteratur

CV

Mastergrad i kunstkritikk og kulturformidling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Bachelorgrad i medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Musikkvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)