/ UiT Norges arktiske universitet
 

Kristiansen, Anders


Avdelingsingeniør
Norges fiskerihøgskole


Telefon: 776 20761
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : anders.kristiansen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : FPARK G 216 / Forskningsparken 3
Funksjon :