/ UiT Norges arktiske universitet
 

Johansen, Kåre


Universitetslektor
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet


Telefon: 776 60739
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : johansen.kaare@uit.no
Kontor/besøksadresse : Teknologibygget / 03-023
Funksjon :