/ UiT Norges arktiske universitet
 

Pedersen, Kristine Bondo


Stipendiat
Kjemi


Telefon: 776 44095
Mobil jobb / Mobil privat: 91878335 /
Epost : kristine.b.pedersen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : REALF C 409 / Realfagbygget
Funksjon : Stipendiat, Organisk kjemi

Arbeider i CRIStin

  • Pedersen, Kristine Bondo; Kirkelund, Gunvor M.; Jensen, Pernille E.; Ottosen, Lisbeth M.; Lejon, Tore. Multivariate methods for evaluating the efficiency of electrodialytic removal of heavy metals from polluted harbour sediments. Journal of Hazardous Materials 2015; Volum 283. ISSN 0304-3894.s 712 - 720.s doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.10.016.

  • Pedersen, Kristine Bondo; Kirkelund, Gunvor M.; Lejon, Tore; Ottosen, Lisbeth M.; Jensen, Pernille E.. Multivariate Analysis of Electrodialytic Remediation of Polluted Harbour Sediments. 13th International Symposium on Electrokinetic Remediation (EREM) 2013-06-23 - 2013-06-25 2013.

  • Pedersen, Kristine Bondo; Jensen, Pernille E.; Ottosen, Lisbeth M.; Lejon, Tore. ELECTROCHEMICAL REMEDIATION OF POLLUTED HARBOUR SEDIMENTS IN THE ARCTIC. Arctic Frontiers 2012-01-23 - 2012-01-28 2012.

  • Pedersen, Kristine Bondo. Mobile Electrochemical Remediation Methods for Use in the High North - Polluted Sediments from Arctic Regions. EWMA annual seminar 2012-09-06 - 2012-09-06 2012.

  • Pedersen, Kristine Bondo. Environmental Manangement of Industrial Waste in the High North: Electrochemical Remediation of Polluted Sediments in the Arctic. Barents Spektakkel 2012-02-10 - 2012-02-10 2012.

  • Vidgren, Hanne Maaret; Pedersen, Kristine Bondo. Polluted Harbour Sediments in Norway. Nordområdekonferansen 2011: Ny områdestrategi - nye muligheter 2011-11-14 - 2011-11-15 2011.

  • Pedersen, Kristine Bondo. Mobile Electrochemical Remediation Methods for Use in the High North. EWMA annual seminar 2011-09-07 - 2011.

  • Pedersen, Kristine Bondo. Mobil rensning av forurensede sedimenter - utvikling av næringsrettet forskningsprosjekt. Nordområdekonferansen 2011 2011-11-13 - 2011-11-14 2011.
  •