/ UiT Norges arktiske universitet
 

Jensen, Stig Rune


Postdoktor
Kjemi


Telefon: 776 44078
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : stig.r.jensen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : REALF A 039 / Realfagbygget
Funksjon : Stipendiat / CTCC