Studieveiledning ved Universitetet i Tromsø

Studieveiledning gis både av studieveileder tilknytta Avdeling for utdanning og av studiekonsulentene ved de enkelte fakultetene og instituttene. Du kan be om å få en veiledningsavtale eller du kan ta kontakt med oss per e-post eller telefon.

Studieveiledere for de ulike studieprogrammene/studieretningene:

(du finner studieveiledere ved å gå inn på hvert spesifikke studieprogram)

I Avdeling for utdanning kan du ta kontakt med: