Kjønnsstudier - årsstudium


Kjønnsstudier - årsstudium Hva er kjønn? Er det noe vi er eller noe vi skaper? Vil du lære å forstå omverdenen ut i fra et kjønnsperspektiv? Årsstudiet i kjønnstudier vil gi deg innsikt i betydningen av kjønn i ulike sammenhenger på tvers av fag.
Fakta
Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:1. desember/15. april
Søknadskode:5300
Usikker - hjelp meg
Snarveier

Beskrivelse av studiet

Beskrivelse av studiet

Studiet gir en innføring i kunnskap om kjønn, kjønnsrelasjoner og kjønnsidentiteter. Spørsmål om feminisme og sammenhengen mellom kjønn og makt på individ-, gruppe- og samfunnsnivå vil tas opp. Studiet omfatter både humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Hva kan vi lære om kjønn ved studere å familieliv, antikkens kultur, ulike kjønna identitetsforståelser, trolldomsprosesser, vitenskapsteori eller moderne arbeidsliv?

Årsstudiet i kjønnsstudier er organisert i seks emner på 10 stp. hver. Tre emner er obligatoriske og tre emner er valgfrie.

Følgende emner er obligatoriske:

  • SPL-2008 Kjønn og samfunn
  • FIL-2007 Feministisk filosofi
  • HIF-2160 Tverrfaglige kjønnsstudier

De resterende 30 studiepoengene i årsstudiet er valgfrie. Studentene har selv ansvar for å finne valgemner basert på hvert semesters emnetilbud. Mulige valgemner kan være:

  • SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn
  • HIS-1020 De europeiske trolldomsprosessene (og nettvarianten HIS-1051 De europeiske trolldomsprosessene)
  • HIS-1060 Med kjønnsperspektiv på historie og religion
  • HIS-2xxx `Female Kings`, Queens and Female Regents
  • ANK-1220 Kjønn og kultur i antikken
  • ANK-2220 Kjønnskonstruksjoner i antikkens kultur
Vi gjør oppmerksom på at disse emnene ikke tilbys hvert semester. Sjekk studiekatalogen på nett for nærmere informasjon om hvilke emner som tilbys.
Oppbygging av studiet
Hva lærer du?

Hva lærer du?

Årsstudiet har som mål å gi en innføring i kjønn som kulturelt og sosialt fenomen, teoretiske perspektiver knyttet til kjønn og feminisme samt en oversikt over sentrale spørsmål, debatter og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning. Studentene vil på denne måten få en innføring i hvordan kjønn og kjønnsrelevante problemstillinger tas opp i forskningen metodisk, teoretisk og empirisk og de empiriske områdene som kjønnsforskningen i dag er opptatt av. Målet er også at studentene skal være i stand til å holde innlegg og fremstille skriftlig temaer innen kvinne- og kjønnsforskning. Da majoriteten av emner som inngår i programmet er på 2000-nivå, anbefales det å ha tidligere erfaring fra høyere utdanning.
Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen for søkere med realkompetanse er 1. mars.

Det er en fordel med noe erfaring fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier ved universiteter og høgskoler.
Undervisning og eksamen

Undervisning og eksamen

Undervisningsform består vanligvis av forelesninger, seminar og møter. Informasjon om undervisningsformer, arbeids- og eksamenskrav går frem av de enkelte emnebeskrivelser. Se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og eksamensformer.
Det vil også bli arrangert enkelte møter i høstsemesteret for de som er oppmeldt til det ettårige studiet.
Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.
Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Studiet er anvendelig innen undervisning, media, personaladministrasjon, planlegging, organisasjonsarbeid og forskning og egner seg godt i videreutdanningssammenheng.
Videre studier

Videre studier

Målgruppe for dette årsstudiet er studenter som søker å fordype seg i kvinne- og kjønnsforskning. Studiet står på egne ben, men kan også være et supplement til andre utdanninger og gi innsikt som er nyttig i dagens samfunns- og arbeidsliv. Hele eller deler av årsstudiet kan inngå i de bachelorgradsprogrammer ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) som åpner for valgfag.
Studieplan
Husk søknadsfrist 1. desember/15. april


Kontakt

Kvinnforsk

Kvinnforsk - senter for kvinne- og kjønnsforskning skal motivere og initiere til kjønnsforskningsaktiviteter på UiT

Kjønnsstudier - noe for deg?

Les intervju med studentene om studiet