Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Praktisk informasjon for ansatte

Annuum og prosjektregnskap

 

Regnskapsdata for prosjekt/tiltak f.o.m 01.01.2011

Annuum- og tiltaksnummer

 

Annuum- og tiltaksnummer HHT

Tiltaksnummer for eksterne prosjekter

 

Ansattnummer

 

Ditt ansatt-/lønnsnummer står på din lønnslipp i personalportalen PagaWeb.

Bestilling av varer og tjenester

Ved bestilling av varer og tjenester skal det sendes en innkjøpsordre (godkjent rekvisisjon). Unntak er servering fra Studentsamskipnaden og bøker fra Akademisk kvarter hvor bestillers ansattnummer og navn oppgis som referanse. Rekvisisjoner utstedes av Tone Berre.

Rekvisisjoner kan også fås ved henvendelse til bestilling@bfe.uit.no .Se også Innkjøp.

Bestilling gjøres via IT-tjenester, Teknisk avdeling ved BFE. 

Biarbeid

 Retningslinjer for ansattes adgang til å påta seg biarbeid

 

Egenmelding

 

Egenmeldinger leveres via personalportalen PagaWeb

Ferie

 Ferie registreres i personalportalen PagaWeb

 

Forskningstermin

 

Søknadsskjema FoU-termin

Retningslinjer for fordeling av FoU-termin

Informasjon og skjemaer for FoU-termin og utenlandsopphold.

 

Fravær

Fravær meldes til Tone Berre (Tromsø) eller Anita H. Pedersen (Alta). 

 

Gjesteforelesere

Gjesteforelesere meldes i god tid til Tone Berre (Tromsø) eller Anita H. Pedersen (Alta) for praktisk informasjon og utbetaling av honorar. 

HMS - Helse, miljø og sikkerhet

 HMS ved BFE

 

 Hvem gjør hva ved BFE

 Hvem gjør hva ved BFE

 

IT-brukerstøtte

IT tjenester for ansatte

Feilmelding til orakel@uit.no eller tlf 776 44544

 Lønnsslipp

 

Lønnslipp ligger i personalportalen PagaWeb

Nyansatt

 Velkommen som ansatt ved UiT

 

Nøkkel og ID-kort

 

Nøkler hentes på nøkkelkontoret (TEO-H 5, 5.207). Åpningstid man., ons. og fre. 12:00-13:00 (Tromsø). 

ID-kort hentes på Orakelet, TEO-H2, plan 2 ved Mix-kiosken (Tromsø)

Gjestekort og -nøkler fås hos Tone Berre (Tromsø) eller Anita H. Pedersen (Alta)

Parkeringskort

 

Parkeringskort (Campus Tromsø)

Parkeringskort for gjester bestilles hos Tone Berre.

 

Permisjoner

 

Permisjon søkes via personalportalen PagaWeb

Personkort

Redigere og legge til informasjon på ditt personkort.

 

Refusjon av utlegg

Skjema for refusjon av utlegg

Fylles ut elektronisk, vedlegg limes/tapes på A4-ark. Leveres kontorsjefen.

Refusjon av utlegg benyttes når det ikke foreligger faktura.

 

Reiseregning

Ansatte skal registrere sin reiseregning i PagaWeb

Gjester og ansatte i bistilling leverer reiseregning i papirformat. Reiseregning i papir og generell info om reiser

Rombestilling

Web Room Booking (kun tilgjengelig via UiTs nett)

 

Sykemelding

 

Sykemelding leveres Inger Janne Johansen (Tromsø) eller Anita H. Pedersen (Alta) 

Timeplaner

Endring i timeplan må koordineres med Tore Jørgensen (Tromsø).

 

Utenlandsreise/studiereise

Skjema for registrering utenlandsreise ansatte

Registration of period of stay abroad for employees

Skjema skal fylles ut ved tjeneste-/studiereise og leveres Tone Berre (Tromsø) eller Anita H. Pedersen (Alta). 


Ansvarlig for siden: Heidi M Hemmingsen
Sist endret: 04.04.2014

Søk på tittel / innhold:
 

Beklager, ingen treff.
Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no