Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Hvem gjør hva – fra A til Å

Her finner du over kontaktpersoner for ulike funksjoner ved fakultetet. Helt nederst finnes lenke til engelsk oversikt over hvem som gjør hva. I høyremargen finner du også lenker til ofte brukte sider.

Shortcut to English document "Who does what" in the menu on the right side.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

⃰ Gjelder Naturfagbygget

Funksjon

Navn/tlf/e-postadr/nettadr


Adgangskort/ID-kort for besøkende/gjester


Maria Jentoft, 46004
*Ann Kirsti Pettersen, 44399

Adgangskort/ID-kort for fast ansatte

Orakelet, 44544, idkort@uit.no

Alumni

Helmut Krane, 46063

Arbeidsplassbesøk - ergonomi

Karin Lia, 46095

Arbeidstidsordning, fleksitid, ferie, sykefravær, permisjon

Benny Elisabeth Pedersen, 45557

Arkiv – Ansvarlig for BFE-fakultetet

Hilde Eines, 45829/45090

Barnehage

http://www.sito.no/

Bedriftshelsetjeneste - kontaktperson ved BFE-fak.: Karin Lia, 46095

Tromsø Bedriftshelse A/S
http://www.tromso-bht.no

Bi-arbeid

Anne Høydal, 44389

Biler - bestilling

Ekspedisjonen, 46000
*Ann Kirsti Pettersen, 44399

Booking av møterom

http://timeplan.uit.no/

Bygg – ombygginger, tilpasninger, kontakt med BEA

Karin Lia, 46095

Cristin – forskningsdokumentasjon

Kristoffer Kokvold,44521(superbruker)
Ingjerd G. Nilsen, 46018

Databriller

Karin Lia, 46095

Doktoravhandling

Ingjerd G. Nilsen, 46018 Innleveringsportal

Doktorgradsdisputaser

Ingjerd G. Nilsen, 46018

Driftsleder

Eivind Jensen, 46041, D-152
*Frode Hansen, 23128

Eksamensadministrasjon

Borghild Martinsen, 45564
Lisbeth Nordøy, 44586
Merete Tveit, 46010
Trine Lise Heimkjær, 46044
Linda Didriksen, 23255

Eksamen, individuell tilrettelegging

Merete Tveit, 46010

Eksterne prosjekter (søknadsstøtte)

Geir-Bjarne Solborg Bendiksen (kontrakter, internbudsjetter) 46005
Linda Nesby (utlysninger, søknadstips), 46011
Kristoffer Kokvold (EU), 44521
Christian Hansen (internbudsjetter), 46963

Eksterne prosjekter (endelig godkjenning)

Christian Hansen, 46963
Terje Aspen, 46003

Eksterne prosjekter (regnskapsstatus)

http://aneke.uit.no/okonomi/agrRegnskapPro.html.

Elektronikk og instrumentering

John-Terje Eilertsen, 44513
Hans Dybvik, 46522

ePhorte superbrukere

Hilde Eines, 45829
GunnTove Thomassen, 44403
Benny Elisabeth Pedersen, 45557

Faks (NFH-bygget/Naturfagbygget)

77 64 60 20 / 77 64 63 33

Faktura (betaling av)

Tore Haukås, 46134
Tove Løvstad, 46040
Unni L. Hansen, 44468
*Ann Kirsti Pettersen, 44399

Fartøylager

Evald Nordli, 48867097

Formidling

Stig Sandberg, 46386
Kristoffer Kokvold, 44521 (belønningssystem)
Jens Revold, 46298 (forskningsdagene)
Linda Nesby,46011(forsker grand prix)

Forskningsfartøyene

Jon E. Hansen, 45101/90082436

Forskningstermin (søknad, rapportering)

Jens Revold, 46298

Forskningstermin (oppgjør)


Unni L. Hansen, 44468
Gerd Anne Haugan, 44391

Fravær, egenmelding, ferie, permisjon

Registreres i PagaWeb

Fronter

Veiledning og hjelpesider

FS (Felles studentsystem)

Brukerstøtte

Gjesteparkeringskort

Ekspedisjonen, 46000
Marion Jensen, 46002
Berit Stangnes, 45571
Anne Høydal, 44389
Christian Hansen, 46963
*Ann Kirsti Pettersen, 44399

 

HMS rådgiver

Karin Lia, 46095

Innkjøp/lager – alle innkjøp skal gå gjennom innkjøpskontoret  - bestilling kan sendes til bestilling@bfe.uit.no eller  *bestilling@ib.uit.no

Tore Haukås, 46134
Tove Løvstad, 46040
*Ann Kirsti Pettersen, 44399

Internasjonale avtaler

Kirsten Zachariassen, 46014 (studentutveksling, studieprogram)
Kristoffer Kokvold, 44521 (NORAD, Nah Trang University)

IT-tjenester – alt av tjenester og brukerstøtte skal gå gjennom Orakelet

Orakelet, 44544, orakel@uit.no

Kompetansekatalog

Stig Sandberg, 46386

Klage sensur, individuell tilrettelegging

Merete Tveit, 46010

Legeattes ved eksamen

Lisbeth S. Nordøy, 44586

Lese e-post hjemmefra

https://mail.uit.no

Masteroppgaver

*Siv Andreassen, 46381
Maren Marie T. Iversen, 46610

Melding om fravær

Nærmeste leder og UiTs sentralbord 77 64 40 00

Mekanisk verksted

Jan A. Larssen, 44548

Møbler

Tore Haukås, 46134
*Ann Kirsti Pettersen, 44399

Nettredaktør/nyheter

Stig Sandberg, 46386

Nøkler for ansatte – utlevering og innlevering


Eivind Jensen, 46041
*Ann Kirsti Pettersen, 44399

Overgangsstipend

Linda Nesby, 46011

PagaWeb – superbruker

Benny Elisabeth Pedersen, 45557

Parkeringskort

parkering@uit.no

Ph.d. utdanningen

Ingjerd G. Nilsen, 46018 (godkjenning av studiepoeng og endring i opplæringsdel, bytte av veiledere, registrering av permisjon og forlengelse av studiet)
Geir-Bjarne Bendiksen, 46005 (opptak)

Postmottak

postmottak@bfe.uit.no

Postsortering – hjelp for sending av pakker etc.

Ekspedisjonen, 46000

Programstyrene

Programstyrene

Prosjektregnskap (AMB)

Gerd Anne Haugan, 44391

Prosjektregnskap (NFH, HHT + alle EU-prosjekt)

May Kongsli, 44466

Regnskapsdata

Regnskapsdata

Reiseregninger

Unni L. Hansen, 44468
Gerd Anne Haugan, 44391
Berit Stangnes, 45571

Rekvisisjoner


Unni L. Hansen, 44468
Tore Haukås, 46134
Tove Løvstad, 46040
*Ann Kirsti Pettersen, 44399

Skattekort

Leveres ekspedisjonen

Skoleeksamen

Lisbeth Nordøy, 44586

Slutter i stilling

Lever inn nøkkel til Eivind Jensen, 46041, Rom D-152,
*Ann Kirsti Pettersen, 44399

Studieveiledning

Studieveiledning

Tegning/grafikk, foto og video

Frøydis Strand, 46110
Rudi Caeyers, 46951
*Tove Midtun, 23254

Telefon – hvis feil

John-Terje Eilertsen, 44513
Hans Dybvik, 46522
*Anne-Karin Ottesen, 46017

Timelønn, honorar og andre utbetalinger

Unni L. Hansen, 44468
Gerd Anne Haugan, 44391
Berit Stangnes, 45571

Toktplaner

Jon E. Hansen, 45101

Trening

http://www.sito.no/idrett

Trening i arbeidstiden

Benny Elisabeth Pedersen, 45557

Universitetets utleieboliger - boligkontoret


Evelyn Mohus, 45979
http://www.sito.no/

Utenlandsopphold (oppgjør)

Unni L. Hansen, 44468
Gerd Anne Haugan, 44391

Utenlandsstipend

Linda Nesby, 46011

Vaktmester – se driftsleder

 

Varsling, konflikter, mobbing

Retningslinjer for Varsling og Konflikter og mobbing

Vitnemål – bachelor og master

Trine Lise Heimkjær, 46044
Linda Didriksen, 23255

Vitnemål – phd

Ingjerd G. Nilsen, 46018
Stig Sandberg, 46386

Våtrom NFH bygget – ansvarshavende forsøk

Jan-Eirik A. Killie, 44511

Våtrom NFH bygget – koordinering av bruken

Karin Lia, 46095

 

 

 


Ansvarlig for siden: Stig Sandberg
Sist endret: 30.03.2012

Søk på tittel / innhold:
 

Praktisk info-dokumenter:
Type: Tittel: Stigende Synkende Sist endret: Stigende Synkende
Hvem gjør hva? 16.03.12


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no