Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU)

Søk på tittel / innhold:
Søk på type dokument:
 

Styringsdokumenter
Tittel Stigende Synkende Endret dato Stigende Synkende
Veiledning til mentoravtale i førstelektorprogram april 11 15.04.11
Sak S 58-13 Revisjon av førstelektorprogrammet ved UiT 28.11.13
S 43-09 Opprettelse av førstelektorprogram 16.07.10
Rutiner for personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter 23.04.12
Rundskriv_F_20_07_vedlegg_1.pdf 20.01.10
Rettleiing: bedømmelse av doktorgrader - Guidance: evaluation of doctoral degrees 04.02.14
Rettleiing for internasjonale avtaler - Guidance for international agreements 14.03.12
Retningslinjer, utnevning av æresdoktorer 30.04.09
Retningslinjer, oppfølging ekst. fagevalueringer 30.04.09
Retningslinjer forskingsetiske spørsmål - Guidelines Research Ethics 04.04.11
Retningslinjer for fordeling av FoU-termin 13.12.11
Retningslinjer for beregning av indirekte kostnader ved eksternt finansiert virksomhet ved UiT 22.01.10
regulation employers rights.pdf 15.02.10
Reglement om sikring og forvaltning av arbeidsresultater ved Universitetet i Tromsø 17.02.12
Prinsipper for Forskningsrådets rettighetspolitikk.pdf 21.01.10
Plan for likestilling mellom kjønnene ved Universitetet i Tromsø 2010 – 2015 27.01.11
Ph.d.-forskrift UiT - PhD regulations UiT 24.03.14
Mentoravtale for førstelektorprogram april 11 15.04.11
IPR-reglement i Universeitetet i Bergen 20.02.12
IPR-policy 14.01.10
Forskrift for graden dr.philos. 07.08.09
Forskningsmeldinger - Universitetet i Tromsø 11.06.13
Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter eng.pdf 05.03.10
Etiske retningslinjer for veiledning - Ethical Guidelines Supervision 07.12.11
Doktorgradsbrosjyre 2012 02.04.13
Doktorgradsbrosjyre 2011 30.03.12
Brosjyrer - Doktorgrader ved Universitetet i Tromsø 03.04.14
BOA-reglement 01.09.10


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no