Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Sesam - Senter for samiske studier


Samisk strategiplan for Universitetet i Tromsø 2000-2010

Samisk forskning er et prioritert område for Universitetet i Tromsø, og dette fremgår av universitetets samiske strategiplan 2000-2010.

Universitetet i Tromsø er et internasjonalt tyngdepunkt både når det gjelder studier av samiske spørsmål og urfolk- og minoritetsspørsmål. Universitetet har også et klart nasjonalt ansvar for samisk og urfolksrelatert forskning, utdanning og formidling.

Samisk forskning er et prioritert område for universitetet, noe som framgår av strategiplanene ved universitetet på 1990-tallet. Det siste uttrykk for denne prioriteringen er den samiske strategiplanen for Universitetet i Tromsø 2000-2010.

Etter initiativ fra daværende rektor Tove Bull ble det i regi av senteret utarbeidet en samisk strategiplan for Universitetet i Tromsø. Den historiske oversiktsdelen i planen viser at samisk forskning og kunnskapsoppbygging, utdanning og annen formidling om samiske forhold har stått sentralt for Universitetet i Tromsø siden etableringen.

I planen presenteres en omfattende liste over tiltak som vil bidra til å styrke rekruttering og utvidelse av samisk og urfolksrelatert forskning og utdanning. Forslagene til tiltak er basert på innspill fra fagmiljøene ved universitetet.

Les mer om Samisk strategiplan for Universitetet i Tromsø 2000-2010

Les Senter for samiske studiers strategidokument 2010-2013


Ansvarlig for siden: Siri Johnsen
Sist endret: 08.02.2011

Søk på tittel / innhold:
Søk på type dokument:
 

Beklager, ingen treff.
Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no