Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, KVINNFORSK


Undervisning og studietilbud

KVINNFORSK skal styrke kompetansen i og å stimulere til kvinne- og kjønnsforskning innen ulike fagområder ved UiT Norges arktiske universitet.

Dette gjøres via forskerutdanning, utdeling av masterstipend, andre studentstipend og Åse Hiorth Lerviks pris.

HSL (fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning) tilbyr Årsstudier i likestilling og kjønn hvor du bl.a. får innsikt i kjønnsrelasjoner, -identiteter, kjønn og makt.

UiT er medlem av Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning.

Nyhetsoppslag fra Kilden 23.03.2012 Forstå samfunnet - studer kjønn!

 


Ansvarlig for siden: Torunn Berger
Sist endret: 17.02.2014Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no