Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Medisinsk biologi


Studieinformasjon ved Institutt for Medisinsk Biologi (IMB)

Vi gir undervisning i biologi innenfor kjernefagene biokjemi, cellebiologi, farmakologi, fysiologi, genetikk, histologi, immunologi, patologi og mikrobiologi til en rekke studieprogrammer ved Universitetet i Tromsø på alle nivå, fra bachelorgrad til ph.d.

Instituttets studieprogrammer
Vi har ansvar for bachelorprogram i bioingeniørfag og biomedisin og masterprogram i biomedisin, medisinske laboratoriefag og molekylær bioteknologi.

Bioingeniør - en bioingeniør er både ingeniør og helsearbeider. Bioingeniører tar pasientprøver, stiller diagnose og kontrollerer behandlingen som pasienter får. Bioingeniørstudiet er en profesjonsutdanning som gir offentlig godkjenning som bioingeniør.

Bachelor i biomedisin - du lærer du om kroppen, og hvordan biologiske mekanismer former og styrer menneskekroppen. En bachelorgrad i biomedisin vil først og fremst kvalifisere deg til videre studier i biomedisin på masternivå.

Master i biomedisin - du vil bli tilknyttet en forskningsgruppe på instituttet. Vi forsker blant annet på hvordan bakterier gjennom mutasjoner og utveksling av genetisk materiale kan oppnå resistens mot antibiotika, eller hvordan fysisk aktivitet kan hindre hjerteinfarkt. Flere av våre forskningsgrupper forsker også på kreft; hvordan kan kreftceller stoppes slik at de ikke sprer seg til andre steder i kroppen, eller hvilke molekyler i en kreftsvulst kan si noe om en pasients leveutsikter.

Les mer om programmene i studiekatalogen på nett!

I tillegg til instituttets egne studieprogrammer underviser vi i en rekke andre studieprogrammer ved UiT. Størstedelen av undervisningen gis i medisin- og odontologistudiet. Men IMB gir også undervisning til flere helsefagutdanninger som radiograf, sykepleie, jordmor, fysioterapi, tannpleie og farmasi, og andre biologistudier ved UiT.

Fagenhetsledere
For kontakt med fagenhetsledere ved IMB klikk her.


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med studiekonsulentene på instituttet!

 

Heading_for studenter_MyriadP_18_bold_ boxbg_gray.jpg
Her finner du som student ut hva forskere ved Institutt for medisinsk biologi (IMB) arbeider med. .jpg

Heading_programledelse_MyriadP_18_bold_ boxbg_gray.jpg
Programstyret ved Institutt for medisinsk biologi.jpg

Heading_for veiledere_MyriadP_18_bold_ boxbg_gray.jpg
Veiledning=72-w.jpg

Heading_studieprogram_MyriadP_18_bold_ boxbg_gray.jpg
Studenter i forelesning=72-w.jpg


Ansvarlig for siden: Karin Eilertsen
Sist endret: 26.03.2013Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no