Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Velkommen til Institutt for arktisk og marin biologi


Bestillinger og mye brukte skjema

En oversikt over mye brukte skjemaer og linker for ansatte og studenter.

 

Varebestilling Ta kontakt med:
Tore Haukås, Fiskerihøgskolebygget
Anne Kirsti Pettersen, Naturfagbygget

Rombestilling Emne- og romtimeplan
Syllabus rombestilling (bare tilgjengelig via UiTs nett)

Reiser Generell info om reiser
Reiseregningen

Lønn/forskudd/ godtgjørelser Lønn og godtgjørelser (Bokmål) (Nynorsk)
Overtid (Bokmål) (Nynorsk)
Egenmelding ved sykdom (PDF) (Word for utfylling på skjerm og lagring)
Søknad om forskningstermin (Word-skjema) (pdf-skjema)

Diverse ID-kort
Personkort
Parkeringskort
IT-brukerstøtte for ansatte

Studierelaterte skjemaer

Veiledningskontrakt for masterstudenter (norsk/engelsk)
Tillatelse til å bruke ordbok på eksamen (bokmål / nynorsk
Permission to use dictionary during exam (english)
Eksamensmelding for utsatt eksamen, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen
Bestilling av karakterutskrift/bachelorvitnemål (bokmål / nynorsk)
Bytte/endring av studierett (PDF)
Søknad om permisjon fra studium og melding om slutt (bokmål / nynorsk)Søknad om godkjenning/innpassing av utdanning fra andre læresteder (PDF)
Changes to Learning Agreement (link)

ph.d. Utfyllende bestemmelser for ph.d.-program i naturvitenskap og ph.d.-program program i samfunnsvitenskap ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Supplementary regulations for doctoral degree programmes in natural science and doctoral degree programmes in social science at the Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics
p.hd. - forskrift UiT/PhD regulations UiT

 


 

Ansvarlig for siden: Mette Marianne Svenning
Sist endret: 07.04.2014

Søk på tittel / innhold:
Søk på type skjema:
 

Skjemaer
Tittel: Stigende Synkende Type: Stigende Synkende Sist endret: Stigende Synkende
Timelønn - Lønn og godtgjørelse.xls 07.04.14


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no