Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Bestillinger og mye brukte skjema

En oversikt over skjema og linker til diverse bestillinger for ansatte og studenter.

Skjemaer

Varebestillinger
Ta kontakt med innkjøpsansvarlig Ann Kirsti Pettersen
Rombestilling
Oversikt over rom med timeplaner for Naturfagbygget
Romtimeplan 2014
Syllabus rombestilling (bare tilgjengelig via UiTs nett)
Reiser
Generell info om reiser
Reiseregningen
Reiseforskudd
Flyttegodtgjørelse
Skjema for registrering av tjenestereise og studieopphold i utlandet for ansatte
Lønn/forskudd/godtgjørelser
Lønn og godtgjørelser: Timelønn (Bokmål) (Nynorsk)
Forskudd (Bokmål) (Nynorsk)
Overtid (Bokmål)
Honorar etter avtale (Bokmål) (Nynorsk)
Kontrakt om bedømmelse: Doktorgradsarbeid (Bokmål) (Nynorsk) (Engelsk)
Kontrakt om bedømmelse: Tilsetting eller opprykk (Bokmål) (Nynorsk)
Kontrakt om sensur: Godtgjørelse (Bokmål) (Nynorsk)
Kontrakt om undervisning: Godtgjørelse (Bokmål) (Nynorsk)
Selvstendig næringsdrivende: Honorar (Bokmål) (Nynorsk)
Styrer, råd og utvalg: Møtegodtgjørelse (Bokmål) (Nynorsk)
Egenmelding ved sykdom (PDF) (Word for utfylling på skjerm og lagring)
Studierelaterte skjemaer
Veiledningskontrakt for masterstudenter (norsk PDF / Word, engelsk PDF / Word)
Godkjenning av spesialpensum / prosjektoppgave (PDF / Word)
Tillatelse til å bruke ordbok på eksamen (bokmål / nynorsk)
Permission to use dictionary during exam (english)
Eksamensmelding for utsatt eksamen, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen
(norsk) / (engelsk)
Bestilling av karakterutskrift/bachelorvitnemål (bokmål / nynorsk)
Bytte/endring av studierett (PDF)
Søknad om permisjon fra studium og melding om slutt (bokmål / nynorsk)
Søknad om godkjenning/innpassing av utdanning fra andre læresteder (PDF)
Changes to Learning Agreement (link)
Forsidemal for prosjektoppgaver i geologi (bokmålnynorskengelsk)
Forsidemal for prosjektoppgave i energi, klima og miljø ved IG (bokmål / nynorskengelsk)

Ansvarlig for siden: Kai Mortensen
Sist endret: 03.04.2014

Søk på tittel / innhold:
Søk på type skjema:
 

Skjemaer
Tittel: Stigende Synkende Type: Stigende Synkende Sist endret: Stigende Synkende
Nyhetsarkiv - Institutt for geologi 11.10.13


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no