Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Personalsituasjonen ved NT-fak

De overordnete mål for utviklingen av personalet ved NT-fakultetet

  • Fakultetets tekniske og administrative tjenester skal tilpasses faglige behov
  • Instituttlederrollen skal videreutvikles og instituttledere skal gjennomgå lederopplæring
  • Andelen kvinnelige faglige ansatte skal være 30 %
  • Fakultetet skal ha et meget godt arbeids- og læringsmiljø

 

NT-fakultetet har i 2011 ca 355 stillinger, derav er 229 finanisert av grunnbevilgningnt og 126 er finansiert av eksterne midler.

Stillinger ved fakultetet (2011)

Stillinger

Internt

finansiert

Ekstern

finansiert

Førstestillinger 85
Bistillinger 3
Stipendiater 54 37
Postdoktorer 37
Forskere 28
Andre undervisningss 25 2
Teknisk administrative 54 18
Andre
SUM 229 126

Stillinger under utlysning finnes på Jobbnorge.no

 

Interne tjenester/oppgaver er beskrevet under Seksjon for personellforvalting.


Ansvarlig for siden:
Sist endret: 05.01.2012

Søk etter: Hvordan søke / how to search
Kategori

Beklager, ingen treff.
Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no