Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, KVINNFORSK


Om KVINNFORSK

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (KVINNFORSK) ivaretar et av universitetets strategiske satsingsområder: kvinne- og kjønnsforskningen, men også interessene til kvinner i forskning generelt.

Målsettingen er:

  • å bidra til at den etablerte kvinne- og kjønnsforskningen blir ivaretatt og videreutviklet
  • å fremme nyrekruttering og nye faglige interesser

KVINNFORSKs stab i 2013: Siri Gerrard, Lise Nordbrønd,
Anka Ryall, Ingrid M Kielland, Torunn Berger og Ingrid
Hovda Lien

KVINNFORSK arbeider tett opp mot de ulike fagmiljøene - på tvers av konvensjonelle faggrenser - og fungerer som en ressurs, både for ansatte og for studenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ansvarlig for siden: Torunn Berger
Sist endret: 14.03.2014

Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no