Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Om enheten

Høsten 1984 startet Institutt for fiskerifag opp med undervisning i 1. avdeling jus, etter Bergensmodellen. Dette ble bygd videre ut i de påfølgende årene, og de første studentente ble uteksaminert som cand.jur. høsten 1989. I 1987 ble virksomheten skilt ut som egen enhet, Institutt for rettsvitenskap. Etter en omorganisering i 1997 fikk enheten betegnelsen Det juridiske fakultet.


Virksomheten i dag


Fakultetet har nå om lag 60 ansatte fordelt på administrativt og vitenskapelig personale, herunder mellom 15 og 20 doktorgradsstudenter som er tatt opp til ph.d.-program i rettsvitenskap. Vi har omlag 550 studenter som er i gang med en mastergrad i rettsvitenskap (jusstudiet). I tillegg er omtrent 10 studenter i gang med en LLM-grad i havrett.

Publiserte resultater av forskning registreres i FRIDA. Forskningsvirksomheten er organisert i forskergrupper. Våre satsingsområder er innenfor nordområderett (miljø- og havrett i nordområdene, same- og urfolksrett og fiskerirett).


Ledelse og administrasjon

Fakultetets øverste organ er Fakultetsstyret.

Dekan er fakultetets leder.

Forskningsutvalget er programutvalg for ph.d.-programmet i rettsvitenskap.

Studieutvalget er programutvalg for masterutdanningen og LLM-utdanningen.

Fakultetsadministrasjonen ledes av fakultetsdirektøren.


Lokalisering

Fakultetes lokaler er i Teorifagbygget, hus 4 på universitetsområdet i Breivika. Informasjonen er lokalisert på plan 3.


 


Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist endret: 11.03.2014

Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no