Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

BFE er et av seks fakulteter ved UiT - Norges arktiske universitet. Her utøver 1200 studenter og 320 ansatte sitt daglige virke. BFE har tre institutt, Norges fiskerihøgskole, Institutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Visjon:


Attraktiv, kreativ kunnskap for bærekraftig utvikling i nord. Det flerfaglige miljøet ved fakultetet utvikler relevant kunnskap som fundament til næringsliv og videre vekst i nord. Grunnlaget for velferden er miljøforståelse og bærekraftig ressursforvaltning. Grunnforskningen er det bærende element og fundament for anvendt forskning ved fakultetet.

Kunnskapen er formidlet i form av både kompetente kandidater og nye forskningsresultater. BFE er en attraktiv arbeidsplass, med et kreativt og profilert fagmiljø, ettertraktet studiested og en attraktiv samarbeidspartner for nasjonale og internasjonale partnere og oppdragsgivere.

 

Fakultetets strategi omfatter våre prioriteringer og satsinger innen utdanning, forskning, formidling og organisasjonsmessige forhold fram til 2013.

Infrastruktur

BFE er godt utrustet for å løse sitt oppdrag, bl. a. takket være en infrastruktur av høy standard: Et arkitektonisk flott og praktisk kontor- og laboratoriebygg (ca. 12.000 kvm) for studenter og ansatte, sto ferdig ved årsskiftet 1994-95. Mange av biologene ansatt på Instititt for arktisk og marin biologi jobber på Naturfagbygget. Avdeling for arktisk biologi er også en del av BFE etter samlingen av de biologiske fagmiljøene.

Tre forskningsfartøyer av ulik størrelse er viktige redskap for undervisning og forskning, (F/F «Helmer Hanssen» (64 meter), F/F «Johan Ruud» (32 meter) og sjarken F/F «Hyas» (12 meter). Ca 45 minutters kjøretur fra universitetscampus finnes Havbruksstasjonen i Tromsø som kom i drift i 1991 som et samarbeidsprosjekt med NFHs søsterinstitusjon i Tromsø, NOFIMA Marin.

Ikke minst har vi nær kontakt og nært samarbeid med Marbio lokalisert i Forskningsparken. Det marine bioteknologsike miljøet samarbeider også med Mabcent-SFI Senter for forskningsbasert innovasjon som ble etablert av Norges Forskningsråd i 2007. Våre ferskvannsbiologer bruker ofte feltstasjonen ved Takvatnet lokalisert i Indre Troms. Og på Holt på Tromsøya ligger Biologisk klimalaboratorium.


Ansvarlig for siden: Maria Therese Jentoft
Sist endret: 06.01.2014

Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no