Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Formidlingstjenester


Seksjon for formidlingstjenester

Seksjon for formidlingstjenester har et overordnet ansvar for intern og ekstern kommunikasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Seksjonens hovedarbeidsområder er førstelinjetjeneste (Infotorget), kommunikasjons- og medierådgivning, innsalg og mediekontakt, profilering, nyhetsformidling (uit.no/helsefak/nyheter, uit.no/nyheter, forskning.no og Labyrint), forskningsformidling, grafisk formgiving, foto og internett.

Vi er en av fire seksjoner i fakultetsadministrasjonen, og leder for seksjonen rapporterer til fakultetsdirektøren og deltar på ledermøter ved fakultetet.

Vi jobber med kommunikasjon som verktøy for å bidra til å nå målene som Helsefak og UiT har satt seg innen ulike områder. Vi ser også formidling som et mål i seg selv, jf. universitets- og høgskoleloven som slår fast at forskning, utdanning og formidling er hovedoppgavene for et universitet.

Seksjon for formidlingstjenester er avhengig av et nært samarbeid med ulike enheter både ved fakultetet og ved Universitetet i Tromsø for øvrig. Mye av arbeidet er prosjektorganisert og foregår på tvers av enheter og nivåer.

Infotorget er en del av Formidlingstjenester, og ligger på plan 7 i Lysgården i MH-bygget.

Seksjonen er ansvarlig for utstillinga imPuls, et formidlings- og rekrutteringsprosjekt. Hovedsamarbeidspartnere er Det helsevitenskapelige fakultet, Det kunstfaglige fakultet og Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

Kurset i allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon, som er obligatorisk for alle Ph.D-studenter ved Helsefak, er underlagt vår seksjon.

Oversikt over hvem som gjør hva i vår seksjon, finner du på siden ansatte

Seksjonen har også et tett samarbeid med professor Maja-Lisa Løchen og professor Ørjan Olsvik, som begge er frikjøpt i 20 % stilling for å være rådgivere for formidling ved fakultetet.


Ansvarlig for siden: Torgunn Wærås
Sist endret: 02.09.2013

Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no