Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Institutt for klinisk medisin


Om instituttet

Institutt for klinisk medisin (IKM) utgjør en vesentlig del av ”broen” mellom Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Illustrasjonsfoto fra ColourboxIKM består av rundt 250 tilsatte hvorav mange har delstillinger ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Instituttet har en enhetlig ledelsesstruktur. Professor Eyvind Paulssen er instituttleder og Arvid Inge Paulsen er kontorsjef.

Professor Ellivisiv Mathiesen er nestleder IKM forskning. Førsteamanuensis Henrik Schirmer er nestleder IKM undervisning. Professor Erik Waage Nielsen er nestleder IKM Nordlandssykehuset.

Instituttet er inndelt i 18 forskningrupper med egne ledere oppnevnt av instituttledelsen, samt 23 fagenheter ved UNN og 16 ved Nordlandssykehuset,i hovedsak for undervisning.

Forskningsgruppene er til dels instituttovergripende for å styrke intergrasjonen av basalforskning og klinisk forskning. Fagenhetene representerer spesialiteter og grensespesialiteter i UNN og Nordlandssykehuset.

Forskning

Forskningen ved IKM foregår i forskningsgrupper og fagenheter.

Instituttets ansatte forsker innen ett vidt spekter av medisin, fra ren basalforskning til ren klinisk og epidemiologisk forskning. Dessuten er det en betydelig grad av tverrfaglig translasjonsforskning både ved IKM og i samarbeid med andre institutter ved UiT.

Fra IKM utgår årlig opp til 200 vitenskapelige publikasjoner og rundt 20 doktorgradsavhandliger. Store forskningsprosjekter er finansiert av Helse-Nord, Norges forskningsråd og EU.

Undervisning

IKM har totalansvaret for undervisning i de kliniske fag ved profesjonsstudiet i medisin og medisinsk årsstudium. I tillegg har instituttet en egen masterutdanning i telemedisin og e-helse (Master of Science in Telemedicine and E-health).

IKM er også delaktig i klinisk undervisning ved Master i odontologi og samarbeider med Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) om undervisning innen sykepleieutdanningen, fysioterapiutdanningen og radiografutdanningen.

Instituttets forsker/lærere deltar også i videre- og etterutdanningskurs og i veiledning for ph.d.-studenter.


Ansvarlig for siden: Helle Jørgensen
Sist endret: 09.12.2013

Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no