Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Sesam - Senter for samiske studier

Norge og tjæresandproduksjon i Canada

Forum for urfolksspørsmål i bistanden og Samisk kirkeråd inviterer til miniseminar på UB-auditoriet ved Universitetet i Tromsø 9. mai. Målet med seminaret er å sette søkelys på Norges involvering i tjæresand-/oljesandproduksjon i Canada.

Tidspunkt: Onsdag 9. mai kl 09.15-11.30.
Sted: UB-auditoriet, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Tromsø.

 Opprettet: 12.04.2012 17.28  Sist endret: 23.04.2012 16.37


Samisk kirkeråd arrangerer sammen med WWF og Greenpeace en turne med den kanadiske indianerlederen Francois Paulette. Tjæresandsaken reiser problemstillinger i forhold til prinsippet om «free, prior and informed consent», som er et grunnleggende prinsipp i FNs urfolksdeklarasjon, og ble grundig belyst på Forumkonferansen i Tromsø høsten 2010. At et norsk statseid oljeselskap er involvert i denne industrien, og at ansvarlig statsråd i dagsnytt 18 nylig avviste tjæresandproduksjonen som etisk dilemma, gjør det ikke mindre relevant å se nærmere på problemstillingen ut fra faglige perspektiver på urfolksrettslige standarder. Klima- og nordområdedimensjonen er en annen sentral problemstilling.

Francois Paulette har selv spilt en viktig person i urfolks rettighetskamp i Canada fra 70-tallet.  Han er fra urfolksområdet i Canada som er rammet av tjæresandproduksjon, og blant de fremste talsmennene for urfolkenes motstand mot denne. Han er også klar over Norges indirekte rolle i denne gjennom Statoil, noe som i 2010 brakte ham Stavanger hvor han sa følgende til Statoils generalforsamling: «What you do with your money is not my business, but when you start to invest your money in my territory, then it becomes my business.»
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.7131086

Den prisbelønte kanadiske dokumentarfilmen om tjæresandproduksjonen i Canada, “Tipping Point”, gir god dokumentasjon av ulike konsekvenser ved tjæresandproduksjonen. (Vist på NRK 1 i juni i fjor og igjen tilgjengelig på NRK nett-TV fram til 27. april: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/837007/ ). Paulette er en av hovedpersonene i filmen. Filmen vil bli vist på Verdensteateret i Tromsø på kvelden 8. mai, med panelsamtale med Paulette.

Tipping Point filmen viser at i tillegg til store klimautslipp og naturinngrep, forgiftes vannet i Athabasca river. Lokale indianske fiskere melder om deformert fisk, og urfolkssamfunnet Fort Chipewyan er rammet av en kreftepidemi. Industrien og provinsmyndighetene i Alberta hevdet lenge at ingen ting var unormalt. Inntil uavhengige forskere i 2010 påviste det motsatte.I dag er det de nærmeste urfolkssamfunnene hardest rammet. Men forgiftet vann fra tjæresandproduksjonen renner omkring 200 mil gjennom det enorme Mackenzie-vassdraget før det når ishavet i nord. Derfor, om de enorme tjæresandressursene utvinnes som planlagt, vil store naturområder rammes og en rekke urfolkssamfunn stå i fare for å miste sitt livsgrunnlag. Også Kirkemøtet som nylig er avholdt ga støtte til kravene om at Statoil skal trekke seg ut av tjæresandprosjektene selskapet er involvert i.

Program 9. mai 2012
09.15: Velkommen og presentasjon av arrangører og foredragsholdere.
09.30: Foredrag v/ Francois Paulette.
10.00: Kommentar
10.15: Pause
10.30: Debatt/panelsamtale
11.30: Avslutning.

Seminaret vil foregå på engelsk. Kart over campus ved UiT herDel på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no