Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Internasjonalt seminar

Utdanning for alle - finnes det urfolk i den globale drømmen?

Utdanning for alle-kampanjen er UNESCOs viktigste satsning på verdensbasis. Når utdanning fram til urfolk i verden, i sørlige Afrika og i Norge?

Håkon Fottland  Opprettet: 23.02.2012 11.27  Sist endret: 27.02.2012 16.24
UnescoEFA-GMR2012_180.jpg
Fra:UNESCO EFA Global Monitoring Report 2012

Tid: 01.03.2012, kl 20:00 - 22:00
Sted: Lillesenen, KulturHuset.

 

Utdanning for alle er UNESCOs viktigste satsning: alle skal ha tilgang til grunnutdanning innen 2015.

Urfolk er fortsatt blant de med lavest deltagelse i offentlige utdanningstilbud.

  • Er deltagelse i standard utdanning den beste løsningen for urfolk?
  • Kan urfolkskunnskap bidra til å takle endringer i miljø og økonomiske rammer?
  • Skal bare urfolk lære om urfolk?
  • Er det likheter i det sørlige Afrika og i Nord Norge?


Jennifer Hays innleder med utgangspunkt i arbeid i Namibia. (Innledningen er på engelsk)

Marit Myrvoll kommenterer med utgangspunkt i utviklingen i skolepolitikk overfor den samiske befolkningen i Norge.

Arrangør: KURF - Forskergruppe for komparativ urfolksforskning ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet I Tromsø.

Debatt - Gratis adgang - Åpent for alle

 

UnescoDakar_Dekl2000Arab_180.jpg
Dakar-deklarasjonen, arabisk.

Mer om tema / In English / Lese mer

Kampanjen Utdanning for alle (EFA) ble lansert av UNESCO i 1990. Verdens utdanningsforum vedtok videre i Dakar-erklæringen 2000 et mål om at alle skal ha tilgang til grunnutdanning innen 2015. Education for All er UNESCOs viktigste satsning.

Vi er fortsatt langt fra å nå disse målene. Urfolk er i tillegg, i et globalt perspektiv, blant de mest marginaliserte og de som har lavest deltagelse i offentlige utdanningstilbud.

Jennifer Hays søker i sitt arbeid å finne svar på disse spørsmålene i Namibia og Botswana, og hun samarbeider med UNESCO. På grunnlag av dette vil hun presentere og diskutere det globale fokuset på Utdanning for alle, og hvordan en kan styrke retten til utdanning for urfolk.

Selv om rammene for Utdanning for Alle-satsingen er bred, inkluderende og progressiv, så er den praktiske løsningen omtrent alltid et økt fokus på deltagelse i eksisterende offentlige utdanningstilbud.

Urfolks erfaringer med slike utdanningstilbud har vært ekstremt problematisk over hele verden. Barn og unge fra urfolksgrupper opplever ofte utdanningsinstitusjoner, og særlig internat-ordninger, som fiendtlige, usunne og usikre. Når læreplanene reflekterer verdier og språk for dominerende samfunnsgrupper vil formell utdanning ofte undergrave samfunnsstrukturer og tradisjoner for kunnskapsoverføring I urfolkssamfunn. Videre har ferdigheter og verdier som vektlegges i disse læreplanene ofte en urban slagside som ikke alltid er relevant for urfolks livssituasjon og -muligheter.

Eksemplene i Hays’ presentasjon er i hovedsak fra det sørlige Afrika. Spørsmålene er likevel globale og passer godt for diskusjon og sammenligning under mange himmelstrøk. I Tromsø og i Nord Norge er spørsmålene relevante både i forhold til den samiske befolkningen og til andre nordlige urfolk.

Marit Myrvoll vil særlig kommentere på utfordringene sett fra et samisk ståsted. I tillegg vil hun ta opp hvordan urfolkstematikk profileres i læreplanene generelt, ikke bare i læreplanene for urfolk.

 

Om innlederne:

Dr. Jennifer Hays innleder med utgangspunkt i arbeid i Namibia.

Hun er forsker ved det franske L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) og arbeider på prosjektet: SOGIP: Scales of governance, the UN, the States and Indigenous Peoples Self-determination in the time of globalization. Hun er også tilknyttet Forskergruppe for komparativ urfolksforskning (KURF) ved UiT.

Dr. Marit Myrvoll kommenterer med utgangspunkt i utviklingen i skolepolitikk overfor den samiske befolkningen i Norge.

Hun er forsker ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning og deltar i nasjonale og internasjonale prosjekter med fokus på samiske forhold, revitalisering av kultur og språk samt identitet, religiøsitet og utvikling.

 

Lese mer:

The right to education project

Global Campaign for Education - GCE-netteverket i Norge/Utdanningsforbundet

RESULTS International (Australia): EDUCATION FOR ALL: Or Just Those Easier to Reach?

UNESCO: Reaching the marginalized - Education for All Global Monitoring Report 2010 (all GMR reports)

EFA World Education Blog: International Mother Language Day, 21 February 2012

Galdu om Indigenous Languages in Education og Linguistic Diversity

SAIH: Globale hinder for utdanning for urfolk. Om FN-rapport, 22.03.2010.

FN-sambandet: Framdrift for tusenårsmål 2: Sikre utdanning for alle. 30.06.2011

UN: Achieve universal primary education. FN om tusenårsmål nr 2

Utropia: Challenges in Sami Education (16.02.2012)

Samisk skolehistorie, har kommet med bind 1 - 5, masse informasjon på nettsiden.

Tromsø kommune: Samisk opplæring i grunnskolen i Tromsø.

Gáisi Giellaguovddáš/Språksenter - Tromsø kommune

Gode skolar - gode for alle? NOVA Rapport 10/2011 laget for Utdanningsdirektoratet.

UN Special Rapporteur on the right to education


Nazet_1_100x500.jpg (Original størrelse)Introduction in English: by Jennifer Hays

Education for All: any indigenous peoples in the global dream?

UNESCO's Education for All movement was launched in 1990, and the Dakar framework of action in 2000 set the aim to “meet the learning needs of all children, youth and adults by 2015”.

The goals of this movement are far from being met, however, and throughout the world, indigenous peoples are among the most marginalized, and often have one of the lowest rates of participation in state education systems.

  • Will increasing participation in state-sponsored formal education systems 'meet the learning needs' of indigenous communities?
  • What kind of education will provide the skills that they need to adapt to rapidly changing environmental and economic circumstances?
  • Whose responsibility is it to provide this education?
  • How can the ideal of self-determination outlined in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples be facilitated through education?

Based on long-term, ongoing fieldwork in Namibia and Botswana, including collaboration with UNESCO, this presentation will discuss the global emphasis on Education for All, and the related approach of Educational Rights in relation to indigenous peoples.  Although the stated approach of the Education for All movement is inclusive, progressive, and broad, in practice the perceived solution almost always comes back to increasing participation in existing state education systems.

Worldwide, the experience of indigenous peoples in such systems has been extremely problematic.  Educational institutions, and in particular hostels, are often unfriendly, unhealthy, and unsafe places for indigenous children to be.  When the curriculum reflects the values and language of the dominant groups, formal education often has the effect of undermining the social structures and knowledge transmission of indigenous communities.

Furthermore, the skills and values emphasized in formal systems often contain a strong urban bias and are not always immediately relevant to the livelihood opportunities available where indigenous students live.  The main case studies described in this presentation are in southern Africa, but the questions are global, and should generate a comparative discussion – in particular with relation to the Saami and other northern indigenous peoples.Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no