Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Sentrene flyttes til fakultetene fra 2013

Samisk senter, Kvinnforsk og Barentsinstituttet flyttes til fakulteter. Mens U-vett omorganiseres, og flyttes til to enheter. Det vedtok universitetsstyret 15. februar.

Mona Solbakk  Opprettet: 15.02.2012 15.05  Sist endret: 15.02.2012 16.01

I dag er det fire sentre under universitetsstyret: Senter for samiske studier, Barentsinstituttet, Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Universitetets etter- og videreutdanning. Fra 1. januar 2013 skal ingen av disse rapportere direkte til styret.

SLIK BLIR SENTRENE ORGANISERT: Klikk her for større versjon av bildet.

Organisasjonskart senterorganisering

Universitetsstyret har nå bestemt at to av sentrene; Senter for samiske studier og Barentsinstituttet flyttes til Fakultet for humianiora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak).

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) flyttes også til et fakultet, men universitetsstyret har ikke bestemt hvilket.

Universitetets etter- og videreutdanning (U-VETT) omorganiseres. En del av U-VETTs virksomhet flyttes til et nytt ressurssenter til Universitetsbiblioteket, og andre deler flyttes til Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. 


Universitetsstyrets v
edtak i sak 5/12 Organisering av sentrene under styret:

VEDTAK:

1 ) For sentrene BAI, KVINNFORSK og SESAM endres organiseringen fra 01.01.2013 som følger:

a) Barentsinstituttet (BAI)organiseres som et senter på nivå tre ved HSL-fak.

b) Senter for kvinne- og kjønnsforskning (KVINNFORSK) organiseres som et  senter på nivå tre ved et fakultet.

c) Senter for samiske studier (SESAM) organiseres som et senter på nivå tre ved HSL-fak.

d) Sentrenes styrer videreføres, men blir vurdert på nytt som del av kommende evaluering av styrings- og ledelsesstrukturen ved UiT. Sentrene ledes av en faglig leder og mandat fastsettes jf. forslagene i saksframlegget og de innspillene som kom fram i styremøtet.

2) For de funksjonene som U-vett i dag har, gjøres følgende endringer:

a) Det etableres en avdeling ved UB med foreløpig navn som “Ressurssenter for fleksible studier”.  

 1.  
  1. Ressurssenteret for fleksible studier skal bestå av den delen av U-vett som jobber  med pedagogisk- didaktisk og teknisk utviklingsarbeid, service og tilrettelegging for fleksible studier i dag og UNIV.PED.
  2. U-vetts styre videreføres som ressurssenterets styre, men blir vurdert på nytt som del av kommende evaluering av styrings- og ledelsesstrukturen ved UiT.
  3. Ressurssenteret ledes av en faglig leder.
  4. Senterets mandat fastsettes jf. forslagene i saksframlegget.
  5. Det gjøres en nærmere utredning om arbeidsoppgaver og organisering av grenseområdene mellom ressurssenteret og ITA knyttet til service, support, investering og drift av tekniske løsninger.

b) Det opprettes en seksjon ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (KSA) med foreløpig navn ”Senter for karriere og arbeidsliv”.

 1.  
  1. Seksjonen ledes av en seksjonsleder som rapporterer til kommunikasjonsdirektør.
  2. Seksjonens mandat fastsettes jf. forslagene i saksframlegget.

 Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no