Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 


Siste nytt:
10.04.2014: UiT lanserte den 14.2. 2014 en HR portal som inneholder tre håndbøker; HMS håndbok, Medarbeiderhåndbok og Lederhåndbok samt tilgang til modulen Compendia Stat, som er et web basert oppslagsverk for ansatte i staten. I denne løsningen finner du også Statens personalhåndbok (SPH). Alle lover og regler (Lovdata) er samlet under denne fanen.
Andre nyheter:
13.03.2014: Universitetsstyret har vedtatt ny handlingsplan for miljøledelse ved UiT Norges arktiske universitet.
Handlingsplanen gjelder for perioden 2014-2017. Planen angir resultatmål innenfor områdene transport, innkjøp, energi og avfall, områder der UiTs aktiviteter har en direkte påvirkning på det ytre miljø.
13.03.2014: Årsrapport 2013 om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet foreligger. 
 
Rapporten gir en oversikt over aktiviteter, utfordringer og tiltak innen området helse, miljø, sikkerhet og beredskap både sentralt ved UiT og ved fakultetene og enhetene på samme nivå.
 
Arbeidsmiljøutvalget behandlet årsrapporten i møtet 31. januar 2014 (Sak AMU 2/14). Universitetsstyret behandlet rapporten i møtet 13. februar 2014 (Sak S 4/14).
 
 
02.04.2013:

Årsrapport 2012 om helse miljø og sikkerhetsarbeid ved UiT foreligger.  

Årsrapporter finner du her - eller klikk heading.

02.04.2013:

Universitetsstyret fastsatte 15.2.2013 tre nye beskrivelser i håndbok for internkontroll – HMS ved UiT.

Beskrivelsene finner du her - eller klikk heading.

EU_C_C_HR_01_180.jpg
29.08.2012:

UiT kan nå bruke EU-logoen for Human Resources Excellence in Research

27.03.2012:

Som et ledd i universitetets sikkerhetsrutiner og av hensyn til egen sikkerhet, skal ansatte som reiser på tjenestereise eller studieopphold i utlandet, fylle ut skjemaet ”Tjenestereise og studieopphold i utlandet for ansatte”. Skjemaet skal oppbevares ved enheten.

27.03.2012:

Retningslinjen er revidert med hensyn på Arbeidstilsynets krav til at risikofylte arbeidsaktiviteter ikke skal settes i gang før risiko er vurdert og nødvendig forebyggende tiltak iverksatt. I tilknytning til retningslinjen er det utarbeidet et nytt skjema 

Meldingsskjema for feltarbeid og tokt ved Universitetet i Tromsø som erstatter vedleggene 6.1 – 6.4 i retningslinjen av 4.3.2009.

06.03.2012:

Skjemaendring er foretatt i henhold til "Retningslinjer for risikovurderinger" og "Arbeidsrutine for riskovurdering og forebygging før oppstart av risikofylte aktiviteter". Her heter det bl.a.:

"Den som har ansvar for ansatte og studenter må sørge for at alle aktiviteter/arbeidsoppgaver blir vurdert, slik at nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes. Risikovurderingen skal være skriftlig og kjent for alle ansatte på enheten".

Se også egen nettside for skademelding og avviksbehandling.

16.12.2011:

Som ledd i den nasjonale FoU-statistikken samler NIFU hvert år inn personaldata fra institusjoner som utfører forskning og utviklingsarbeid (FoU). Data innhentes for faglig, vitenskapelig personale, høyere teknisk/administrativt personale og ledelse i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Opplysningene benyttes til utarbeidelse av offisiell statistikk for norske myndigheter og som grunnlag for internasjonal statistikk utarbeidet av OECD og Eurostat. Personaldata benyttes også som statistikkgrunnlag i analyser av blant annet rekrutteringsbehov og mobilitet i det norske forskningssystemet.

NIFU følger kravene som stilles i personopplysningsloven i forhold til databehandling, informasjonsssikkerhet og internkontroll. Data er oversendt fra Universitetet i Tromsø.

Klikk for mer informasjon på norsk og engelsk.

27.10.2011:

Ved seksjon for personal - og organisasjon er det utviklet en egen nettside med informasjon rettet mot seniorer ved UiT. Her finner du oversikt og lenkehenvisninger til ulike ordninger, virkemidler  og regelverk som er tilpasset seniorer.    

Klikk overskrift for å se nettside.

rødsildre
24.10.2011:

Universitetet invitererer alle ansatte til Arbeidsmiljødagen den 3, november kl 12:00 i Lysgården, Medisin og helsebygget (MH bygget).

Bidragsytere: Prorektor Britt Vigdis Ekeli, professor Kjell Arne Røvik, psykiatrisk sykepleier Anne Gerd Samuelsen og vinner av forsker grand prix, stipendiat Audun Hetland. Musikk i pausen ved Pristine.

Klikk overskrift for informasjon og program.

06.09.2011:

Universitetsdirektøren har fastsatt visjon og overordnede mål for helse, miljø og sikkerhet ved Universitetet i Tromsø for perioden 2011-20131-13 av 33 | Neste 13 Siste 7


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no