Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 


Siste nytt:
25.03.2014: UiT – Norges arktiske universitet har informert via e-post til deres leverandørene at alle inngående fakturaer må sendes kun elektronisk i EHF-formatet fra 5.mai.2014.
Andre nyheter:
10.03.2014: UiT har nå en ny avtalekatalog som gir oversikt over gyldige rammeavtaler som skal benyttes ved anskaffelse av varer og tjenester.
27.01.2014:

Det er etablert en ressursgruppe som har som oppgave å svare på spørsmål om håndtering av merverdiavgift ved UiT Norges arktiske universitet.

25.11.2013:

En oppdatert beskrivelse av UiT’s økonomimodell

06.09.2013:

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (Rundskriv F-07-13, BOA-reglementet). Reglementet er gjeldende pr. 1. september 2013. 

02.09.2013:

Det er inngått rammeavtale om revisjon av EU-prosjekter mellom UiT og KPMG.

24.06.2013:

Økonomiavdelingen er nå i sluttfasen med utviklingsarbeidet av flerårige BOA-budsjetter.

16.01.2012:

Avdeling for økonomi (ØA) har etablert et prosjekt for vurdering av innføring av prosjektverktøy ved UiT. Se ytterligere informasjon om prosjektet på vår nettside.

 

 

11.02.2011:

Oversikt over nye og forlengede rammeavtaler - oppdateres fortløpende!Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no