Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 


Siste nytt:
KaldtOGmørkt.jpg
22.04.2014: Rett før påske kom gladnyheten fra Norges forskningsråd om at prosjektet Northern Environmental Waste Management (EWMA) med en kostnadsramme på 45 millioner kroner, blir videreført for ytterligere tre år.
Andre nyheter:
Borit hode.jpg
16.04.2014: As a consequence of the controversies around extending petroleum activities in the Lofoten-Vesterålen areaand in the Arctic, the trust of the Norwegian public in the petroleum industry is falling, especially when itcomes to trusting the industry’s environmental discourse. The present study suggests solutions to overcoming this trust problem.

MSc in International Fisheries Management / LLM in Maritime Law Melania Borit at NFH defended April 14th publicly to the PhD-degree in Social Sciencs the thesis:  

“Trust and traceability. Using culturally tailored environmental risk communication and transparency as trust-building tools”
Nina Jensen WWF.jpg
14.04.2014: Nina Jensen er generalsekretær i WWF Norge og søster av finansminister Siv Jensen. Hun fikk fast jobb i WWF samme dag hun leverte sin mastergrad i biologi fra UiT.
eva joly.jpg
10.04.2014: EUs krav om fangstsertifikat for all fisk som landes og importeres til Unionen, har redusert flommen av IUU-fisk (Illegale, uregulerte og urapporterte fangster) som truet markedet for noen år siden. Men mange importører foretrekker fortsatt “svartfisk” fordi den er billigere og gir større lønnsomhet.
Lauksund hode.jpg
10.04.2014: Virusinfeksjoner er årsaken til store økonomiske tap i oppdrettsnæringen i store deler av verden. Til tross for de hyppige virusutbruddene i akvakulturindustrien så har fisk, deriblant laks, et immunsystem som er fullt utrustet til å takle virussykdommer. I dette arbeidet har vi studert induksjon av type I interferon (IFN) responsen hos atlantisk laks. 


Sivilingeniør Silje Lauksund ved NFH forsvarte 7. og 8. april offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:
“Induction of Atlantic salmon type I interferon and antagonism by infectious pancreatic necrosis virus”
Eva Joly
10.04.2014: EUs krav om fangstsertifikat for all fisk som landes og importeres til Unionen, har redusert flommen av IUU-fisk (Illegale, uregulerte og urapporterte fangster) som truet markedet for noen år siden. Men mange importører foretrekker fortsatt “svartfisk” fordi den er billigere og gir større lønnsomhet.
oljesøl_ingress_COLOURBOX2186324.jpg
09.04.2014: Fra høsten 2014 kan du ta et nytt studium ved UiT: Arktisk forurensningsbiologi og forvaltning. Da får du kunnskap og kompetanse på den mest alvorlige avfallshåndteringa i arktiske strøk.
Økonomistudenter i Finnmark
09.04.2014: Økonomiutdanning åpner mange dører i arbeidslivet. Nå kan man også bli siviløkonom i Finnmark ved campusen i Alta. Nina Tsyboulskaia er en av de som er veldig fornøyd med studievalget.
09.04.2014: Kom og hør historien om Nils Vollan, som berget Roald Amundsen ved Nordaustlandet i 1925.
SiriUSoreng portrett svhv %282%29.jpg
09.04.2014: Lokale rettighetsforståelser og rettferdighetsoppfatninger vedrørende fordeling av fiskerettigheter må integreres i forvaltningen av de kystnære fiskeressurser for å sikre legitimitet blant lokale brukerinteresser. 

Cand. polit. Siri Ulfsdatter Søreng ved NFH forsvarte 9.4.2014 offentlig for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, avhandlingen:

“Lokale rettighetsforståelser i fiskeriforvaltningen - med særlig fokus på samiske fiskerettigheter”
 
Bjørn Hersoug.jpg
08.04.2014: - Veksten i norsk havbruk bestemmes av hvor mye politikerne og konsumentene tåler, sier professor Bjørn Hersoug ved Norges fiskerihøgskole. Imens intensiveres jakten på de beste lokalitetene i fjordene og langs kysten.
foto_komprimert.jpg
01.04.2014: Storytelling is a dynamic and integrative operant resource for tourism firms seeking to co-create value with their guests.  

MA in economics and administration  Line Mathisen, School of Business and Economics, defended  April 1st publicly and for the PhD degree in Social sciences -  the thesis: 
“Storytelling and story staging.  Co-creating value in tourism”
25.03.2014: Professor Tony Martin fra Dundee University vil holde gjesteforelesning om gamle norske synder på Naturfagbygget 1. april.


1-13 av 48 | Neste 13 Siste 9


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no